Zarządzanie biznesem banku spółdzielczego w praktyce. Prosto i zrozumiale

Pliki do pobrania
Rok wydania: 2020
Licza stron: 120
Oprawa: e-book
ISBN: 978-83-956982-2-4
Cena: 10 zł netto
Autor: Wiesław Żiółkowski

Opis

Choć mówi się, że zarządzanie to bardziej sztuka niż nauka polecam nową książkę Wiesława Żółtkowskiego, która nowym adeptom sztuki zarządzania bankiem przybliży zasady wypracowywania modelu biznesowego banku, a wytrawnym graczom pozwoli na uporządkowanie wiedzy w tym obszarze. W książce tej znajdziemy odniesienie do wieloletniej praktyki autora, ale też wiele wątków i przemyśleń, które powstały w trakcie dyskusji i debat wewnętrznych jakie odbyliśmy wspólnie przy organizacji Systemów Ochrony.

Osoby zarządzające bankami układając biznes bankowy nie mogą jednak zapominać o zmianie upodobań i nawyków klientów, dla których życie w cyfrowym świecie jest już codziennością i za tą codziennością, szanując naszą relacyjność, musimy też jako sektor nadążać.

 

dr Sławomir Czopur

prezes zarządu
Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Spis treści

Wprowadzenie
1. Biznes
Banki lokalne w procesie przemian
Czym jest model biznesowy banku?
Realizacja modelu biznesowego
Poszukiwanie modelu biznesowego
Od czego zacząć?
Zarządzam, gdy mierzę
Szacowanie strat
Granice wzrostu
2. Ryzyko
Jak zarządzać ryzykiem?
Lepiej mniej, ale lepiej
A teraz konkretnie
Kto tworzy regulacje i dyktuje treści sprawozdań?
Ryzyko regulacyjne
Refleksja ogólna
3. Organizacja banku
Ustalenie podstawowych definicji
Sposoby zorganizowania banków spółdzielczych
Praktyczna organizacja banku spółdzielczego
Ogólne zadania organów banku
Jak inaczej zorganizować bank spółdzielczy?
Badanie efektywności jednostek organizacyjnych
Instytucje sektora banków spółdzielczych
4. Organizacja procesu kredytowego
Polityka kredytowa
Ogólne zasady organizacji procesu kredytowego
Produkty kredytowe
Sprzedaż produktów kredytowych
Badanie zdolności kredytowych pojedynczych transakcji
Prawne zabezpieczenie kredytów
Proces decyzyjny
Zarządzanie portfelem kredytowym
Monitorowanie i klasyfikacja ekspozycji kredytowych
5. Komórki sztabowe w centrali banku
Co powinni wiedzieć członkowie zarządu?
Komórki organizacyjne i stanowiska pracy w centrali banku spółdzielczego
6. Informatyzacja
Zadania systemów informatycznych
Potrzebne sprawności
7. Spółdzielczość i lokalność
Co to jest spółdzielczość?
Nowe wyzwania w działalności bankowej
8. Kadry
Efektywność kryterium zarządzania
Zarządzanie to decydowanie
Kompetencje najważniejsze
Jakim przywódcą jesteś?

Informacje dodatkowe

Cena regularna 10,00 zł netto.
Do publikacji drukowanych lub elektronicznych doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%.
Sprzedaż wyłącznie na terytorium Polski.

 

Osoby fizyczne: Na wskazany w zamówieniu mail przesyłamy pro formę z 2-dniowym terminem realizacji. Przesyłka zostanie nadana po przesłaniu potwierdzenia zapłaty.

Koszty przesyłek:

DHL:

1–2 egz., jako koperta do 1 kg, 25 zł netto

Przesyłki możemy nadać codziennie do 13:00