E-learning
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Zastaw rejestrowy jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Platforma e-learningowa
Cena: 90 netto zł/os.

Adresaci

Dla pracowników banków spółdzielczych udzielających i ustanawiających zabezpieczenia kredytowe.

Wymagania

Podstawowa wiedza temat na zabezpieczenia kredytów.

Cel

Zapoznanie uczestników z istotą zastawu rejestrowego jako formy zabezpieczenia wierzytelności banku, wynikających z zawieranych z klientami umów kredytowych, w celu prawidłowego ustanowienie zabezpieczenia.

Korzyści

1. Uczestnicy:

  • poznają podstawowe pojęcia związane z zabezpieczeniem wierzytelności;
  • dowiedzą się czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy;
  • poznają zasady ustanowienia rejestrowego.

2. Podniesienie bezpieczeństwa banku:

  • poprzez prawidłowe ustanowione zabezpieczenie jakim jest zastaw rejestrowy;
  • eliminacja błędów wynikających z nieprawidłowego ustanowienia zabezpieczenia.

3. Zrozumienie istoty zabezpieczenia.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Patrycję Bryl-Weiss, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program

1. Pojęcia.
2. Charakterystyka zastawu rejestrowego.
3. Ustanowienie zastawu rejestrowego.
4. Wypełnienie wniosku o wpis zastawu do rejestru zastawców.
5. Wygaśnięcie zastawu rejestrowego.

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia