E-learning
ORGANIZACJA I ZARZąDZANIE

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Platforma e-learningowa
Cena: 90 netto zł/os.

Adresaci

Kurs przeznaczony jest dla członków zarządów oraz kadry kierowniczej banków spółdzielczych, reprezentujący różne komórki w bankach spółdzielczych.

Cel

 • rozwinięcie kluczowych kompetencji managerskich,
 • poznanie charakterystyki zespołów wielopokoleniowych,
 • poznanie metod komunikacji w pracy z zespołem wielopokoleniowym.

Korzyści

 • wzrost efektywności w zakresie konstruktywnego oddziaływania na pracowników,
 • doskonalenie umiejętności zarządzania w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo,
 • wzrost umiejętności wykorzystania różnorodności pokoleniowej członków zespołu.

Metodyka

Kurs e-learningowy (udźwiękowiony, interaktywny, z przykładami i ćwiczeniami), dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program

 1. Z czego wynikają różnice międzypokoleniowe.
 2. Zarządzanie i komunikacja w zespołach wielopokoleniowych.
 3. Motywowanie w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo.
 4. Informacja zwrotna – feedback pozytywny i negatywny.
 5. Budowanie współpracy.

*
Więcej o tym szkoleniu tutaj

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

  Osoba kontaktowa
  Dane uczestników szkolenia