E-learning
RYZYKA BANKOWE

Wstęp do ryzyka operacyjnego, czyli zdarzenia i straty

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Cena: 75 netto zł/os.

Cel

Prawidłowa identyfikacji zdarzeń i strat w banku spółdzielczym. Umiejętność rozpoznawania przyczyny występowania ryzyka operacyjnego w organizacji, określenie działań prowadzących do ograniczania jego występowania w przyszłości. Podniesie poziomu kompetencji Uczestników szkolenia w obszarze ryzyka operacyjnego, co stanowi spełnienie wymogów Rekomendacji M.

Korzyści

1. Zdobycie wiedzy (teoria poparta licznymi przykładami), która pomoże uczestnikom szkolenia w sposób prawidłowy zgłaszać informacje z obszaru ryzyka operacyjnego.
2. Zapoznanie się uczestników szkolenia z ich rolą w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz celem zgłaszanych informacji.
3. Podniesie poziomu kompetencji uczestników szkolenia w obszarze ryzyka operacyjnego, co stanowi spełnienie wymogów Rekomendacji M.
4. Dzięki szkoleniu pracownicy będą potrafili wskazać ryzyka operacyjne i minimalizować ich skutki.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez panią Agnieszkę Jankowiak, dostępny na platformie elearningowej BODiE. W kursie znajdują się liczne przykłady występowania ryzyka w banku oraz ćwiczenia mające na celu utrwalenie wiedzy.

Program

1. Wstęp – czynniki, które generują ryzyko operacyjne.

2. Podstawowe regulacje i definicje:

 • regulacje wewnętrzne i zewnętrzne
 • dokumentacja dotycząca ryzyka operacyjnego w bankach
 • czym jest ryzyko operacyjne zgodnie z Rekomendacją M
 • ryzyko prawne
 • ryzyko reputacji
 • ryzyko strategiczne.

3. Zdarzenia operacyjne a straty finansowe, rzeczywiste i potencjalne:

4. Klasyfikacja RO wg Rekomendacji M UKNF

 • różnice w klasyfikacji Rozporządzenia CRR i Rekomendacja M
 • oszustwo wewnętrzne
 • oszustwo zewnętrzne
 • zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • klienci, produkty i normy prowadzenia działalności
 • szkody w rzeczowych aktywach trwałych
 • zakłócenie działalności gospodarczej i awarie systemu
 • wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami.

5. Zgłaszanie informacji:

 • dane o zdarzeniach operacyjnych
 • najczęstsze błędy
 • cele zgłaszania zdarzeń operacyjnych.

6. Zakończenie – waga zarządzania ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej.

 

*
Krótka zapowiedź o szkoleniu tutaj

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

  Osoba kontaktowa
  Dane uczestników szkolenia