E-learning
OGóLNOBANKOWE

Tajemnica bankowa i etyka bankowa

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Online
Cena: 105 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych.

Korzyści

  • Pracownik pozna zasady etycznego postępowania w pracy bankowca, będzie wiedział jak postępować w relacjach z klientami, instytucjami, jak zachować się w przypadku konfliktu interesów.
  • Zdobyta wiedza na szkoleniu wpłynie na budowę wizerunku banku.
  • Przestrzeganie tajemnicy bankowej, prawidłowa jej interpretacja.
  • Szkolenie spełnia zalecenia Komisji Etyki Bankowej.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Patrycję Bryl-Weiss, dostępny na platformie elearningowej BODiE.

Program

1.Wprowadzenie do tajemnicy bankowej i etyki bankowej:
Etyka w kulturze organizacyjnej banku
Etyka a procesy w banku
2. Relacje z klientami.
3. Przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów:
Zarządzanie konfliktami interesów
Rejestr konfliktów interesów
Przeciwdziałanie konfliktom interesów
4. Relacje z pracownikami, obowiązki pracowników.
5. Relacje z innymi instytucjami, partnerami biznesowymi i
środowiskiem lokalnym.
6. Przetwarzanie danych osobowych.
7. Tajemnica bankowa:
Przedmiot tajemnicy bankowej
Źródła informacji objętych tajemnicą bankową
Podmioty obowiązane do zachowania tajemnicy bankowej
Wyłączenie obowiązku zachowania tajemnicy bankowej
Obowiązek udzielania informacji stanowiącej tajemnicę bankową.

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia