E-learning
OGóLNOBANKOWE

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym – szkolenie podstawowe

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Platforma e-learningowa
Cena: 120 netto zł/os.

Adresaci

Wszyscy pracownicy banku, ale przede wszystkim osoby odpowiedzialne za ppp i ft w banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności.

Cel

Uczestnicy przypomną sobie umiejętności samodzielnego rozpoznawania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz sposoby rozwiązywania problemów z tym związanych.
Spełnienie oczekiwań UKNF, który na ostatnim szkoleniu CEDUR podkreślał konieczność odnawiania szkoleń z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przynajmniej raz na 2 lata.

Korzyści

1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku banku.
3. Obowiązki ustawowe nałożone na bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, których to brak również zagrożony jest karą finansową.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Joannę Pałgan, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.
Po pozytywnym zaliczeniu testu następuje wystawienie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program

1. Podstawowe pojęcia w temacie prania pieniędzy.
2. Finansowanie terroryzmu – podstawowe pojęcia, jego źródła, podejmowanie przeciwdziałań przez bank.
3. Przestępczość jako źródło generujące wartości majątkowe.
4. Etapy, formy i metody prania pieniędzy.
5. Techniki prania pieniędzy.
6. Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
7. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Przepisy ogólne.
8. Obowiązku banku związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zapisane w Ustawie.
9. Przekazywanie informacji do GIIF.
10. Zawiadamianie GIIF o transakcjach podejrzanych, wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków.
11. Kontrola i kary.

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia