E-learning
OGóLNOBANKOWE

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Online
Cena: 105 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banku spółdzielczego, którzy są zobowiązani co 2 lata odświeżać szkolenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wymagania

Znajomość podstawowych zasad przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Cel

Uczestnicy przypomną sobie umiejętności samodzielnego rozpoznawania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz sposoby rozwiązywania problemów z tym związanych.
Spełnienie oczekiwań UKNF, który na ostatnim szkoleniu CEDUR podkreślał konieczność odnawiania szkoleń z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przynajmniej raz na 2 lata.

Korzyści

1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
2. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Joannę Pałgan, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program

1. Co to jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
2. Przepisy ogólne Ustawy oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanej.
3. Schemat przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Polsce.
4. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanej.
5. Przekazywanie i gromadzenie informacji przez bank.
6. Zawiadomienia wysyłane do GIIF i blokada rachunku.
7. Archiwizacja, procedura, szkolenia.
8. Kontrola i kary.
9. Ochrona danych osobowych.

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia