E-learning
PRODUKTY BANKOWE

Prowadzenie rachunków dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Platforma e-learningowa
Cena: 90 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych obsługujący rachunki bankowe.

Cel

Zapoznanie pracowników z zasadami prowadzenia rachunków dla osób małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych w celu wyeliminowania ryzyka narażania banku na straty finansowe, jak i utraty reputacji.

Korzyści

1. Uczestnicy:

  • Potrafią wyjaśnić pojęcia: osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona, kurator, opiekun, doradca tymczasowy.
  • Prawidłowo prowadzą rachunki dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, znają zakres praw rodziców i opiekunów prawnych małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych, przez co nie narażają banku na straty finansowe jak i ryzyko utraty reputacji.
  • Potrafią wskazać artykuły kodeksu cywilnego, określającego prawa małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych, dzięki temu potrafią udzielić prawidłowej informacji rodzicom, opiekunom i kuratorom.

2. Podniesienie bezpieczeństwa banku:

  • Poprzez prawidłowe prowadzenie rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.
  • Eliminacja błędów w zakładaniu i prowadzeniu rachunków dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, co wpływa na zadowolenie klienta jak i zmniejszenie reklamacji w przyszłości.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Katarzynę Uryzaj, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program

1. Podstawowe regulacje, definicje.
2. Zdolność do czynności prawnych.
3. Skutki braku zdolności do czynności prawnych.
4. Osoby małoletnie.
5. Osoby ubezwłasnowolnione.
6. Obowiązki rodziców i opiekunów.
7. Prowadzenie rachunków małoletnich.
8. Prowadzenie rachunków dla osób ubezwłasnowolnionych.
9. Przepisy prawa bankowego.
10. Dysponowanie środkami na rachunku osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.
11. Zakres odpowiedzialności.
12. Ważniejsze artykułu kodeksu cywilnego.

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia