E-learning
ORGANIZACJA I ZARZąDZANIE

Prawa i obowiązki członków Rad Nadzorczych

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Cena: 90 netto zł/os.

Adresaci

Członkowie rad nadzorczych i zarządów banków.

Wymagania

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe)

Korzyści

1. Uczestnicy dowiedzą się:

a) Jakie są najczęściej występujące nieprawidłowości.
b) Jaka jest odpowiedzialność prawna i finansowa członków rad nadzorczych.
c) Zadania rady nadzorczej.
d) Jakie są nowe uprawnienia KNF.

2. Uniknięcie nieprawidłowości.
3. Kompetencje związane z członkostwem.
4. Prawidłowe wykonywanie funkcji kontrolnych i nadzorczych rady nadzorczej.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Piotra Treschera, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program

  1. Najczęstsze nieprawidłowości w działaniach organów banku spółdzielczego. Zasady funkcjonowania organów banku spółdzielczego.
  2. Zasady funkcjonowania organów banku spółdzielczego. Ograniczenia dot. członków rady nadzorczej. Kompetencje organów.
  3. Najczęstsze nieprawidłowości organów banku spółdzielczego. Odpowiedzialność prawna członków organów banku spółdzielczego.
  4. Najczęstsze nieprawidłowości w działaniach organów banku spółdzielczego.
  5. Organizacja pracy rady nadzorczej. Komisje i komitety.

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia