E-learning
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Poręczenie cywilne jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Online
Cena: 90 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy działów kredytowych, osoby odpowiedzialne za prawidłowe ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności kredytowych.

Wymagania

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe)

Cel

Podniesienie bezpieczeństwa banku, poprzez zapoznanie uczestników kursu z istotą poręczenia jako formy zabezpieczenia wierzytelności banku, wynikających z zawieranych z klientami umów kredytowych.

Korzyści

Po ukończonym kursie uczestnicy:

  • potrafią wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z poręczeniem;
  • wiedzą czym charakteryzuje się poręczenie cywilne;
  • potrafią prawidłowo ustanawiać zabezpieczenia w formie poręczenia;
  • znają rodzaje poręczenia;
  • wiedzą w jakim zakresie odpowiada poręczyciel, jakie zarzuty mu przysługują, kiedy poręczenie wygasa.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Patrycję Bryl-Weiss, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program

1. Istotne pojęcia.
2. Charakterystyka poręczenia.
3. Ustanowienie poręczenia.
4. Rodzaje poręczenia.
5. Zakres odpowiedzialności poręczyciela.
6. Zarzuty przysługujące poręczycielowi.
7. Wygaśnięcie poręczenia.

*
Krótka zapowiedź o szkoleniu tutaj.

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia