E-learning
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Pakiet ustanowienia zabezpieczeń

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Platforma e-learningowa
Cena: 256 netto zł/os.

Adresaci

Kursy przeznaczone są dla członków Zarządów oraz kadry kierowniczej banków spółdzielczych, reprezentujących różne komórki w bankach spółdzielczych.

Program

E-kursy w pakiecie:

  • Hipoteka jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
  • Poręczenie cywilne jako prawna forma zabezpieczania wierzytelności kredytowych
  • Weksel jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
  • Zastaw rejestrowy jako forma wierzytelności kredytowych.

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia