E-learning
OGóLNOBANKOWE

Pakiet Jestem Nowy!

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Platforma e-learningowa
Cena: 299 netto zł/os.

Adresaci

Osoby rozpoczynające pracę lub powracające do pracy po długiej nieobecności.

Cel

Zapoznanie nowo zatrudnionej osoby z podstawowymi przepisami obowiązującymi w bankowości, a tym samym przygotowanie nowego pracownika do pracy w banku.

Korzyści

 • Przygotowanie pracownika do pracy w banku, poprzez udostępnienie podstawowych szkoleń.
 • Opanowanie wymaganej przepisami wiedzy przez pracownika, potwierdzonej uzyskaniem zaświadczenia z każdego szkolenia
 • Obowiązki ustawowe nałożone na Instytucje będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Instytucjom przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program

Program dla Zrzeszenia SGB:​​

Ochrona danych osobowych:

 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki banku jako administratora
 • RODO – prawa klientów banku

Ogólne zasady bezpieczeństwa informacji:

 • ​Podstawowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • Zagrożenia socjotechniczne
 • Postępowanie w przypadku i kradzieży Ochrona informacji
 • Bezpieczeństwo haseł dostępu
 • Poziomy klasyfikacji informacji. Zasady postępowania

Tajemnica bankowa i etyka bankowa:

 • Wprowadzenie do tajemnicy bankowej i etyki bankowej
 • Relacje z klientami
 • Przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów
 • Relacje z pracownikami, obowiązki pracowników
 • Relacje z innymi instytucjami, partnerami biznesowymi i
 • środowiskiem lokalnym
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Tajemnica bankowa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy:

 • Podstawowe pojęcia w temacie prania pieniędzy
 • Przestępczość jako źródło generujące wartości majątkowe
 • Etapy, formy i metody prania pieniędzy
 • Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
 • terroryzmu – Przepisy ogólne uwzględniające nowelizacje
 • Obowiązku banku związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i
 • finansowaniu terroryzmu zapisane w Ustawie
 • Przekazywanie informacji do GIIF
 • Kontrola i kary

Wstęp do ryzyka operacyjnego, czyli zdarzenia i straty:

 • Wstęp do ryzyka operacyjnego
 • Podstawowe regulacje i definicje
 • Klasyfikacja zdarzeń
 • Zgłaszanie informacji
 • Zakończenie

Program dla Zrzeszenia PBS:

Ochrona danych osobowych:

 • ​Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki banku jako administratora
 • RODO – prawa klientów banku

Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych:

 • Podstawy bezpieczeństwa informacji
 • Znaczenie socjotechniki w sferze bezpieczeństwa informacji
 • Bezpieczeństwo systemu operacyjnego i informacji w nim
 • przechowywanych
 • Bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowych
 • Bezpieczny zdalny dostęp do zasobów służbowych
 • Bezpieczeństwo wybranych aplikacji
 • Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Tajemnica bankowa i etyka bankowa:

 • Wprowadzenie do tajemnicy bankowej i etyki bankowej
 • Relacje z klientami
 • Przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów
 • Relacje z pracownikami, obowiązki pracowników
 • Relacje z innymi instytucjami, partnerami biznesowymi i
 • środowiskiem lokalnym
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Tajemnica bankowa

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy:

 • ​Podstawowe pojęcia w temacie prania pieniędzy
 • Przestępczość jako źródło generujące wartości majątkowe
 • Etapy, formy i metody prania pieniędzy
 • Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
 • terroryzmu – Przepisy ogólne uwzględniające nowelizacje
 • Obowiązku banku związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i
 • finansowaniu terroryzmu zapisane w Ustawie
 • Przekazywanie informacji do GIIF
 • Kontrola i kary

Wstęp do ryzyka operacyjnego, czyli zdarzenia i straty:

 • Wstęp do ryzyka operacyjnego
 • Podstawowe regulacje i definicje
 • Klasyfikacja zdarzeń
 • Zgłaszanie informacji
 • Zakończenie

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

  Osoba kontaktowa
  Dane uczestników szkolenia