E-learning
OGóLNOBANKOWE

Pakiet Bezpieczny Bank

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Platforma e-learningowa
Cena: 256 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych, którzy chcą się zapoznać lub ugruntować wiedzę na temat: zasad bezpieczeństwa banku; postępowania z transakcjami podejrzanymi; zachowywania tajemnicy bankowej; ochrony danych klientów banków.

Program

Kursy w pakiecie:

  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Tajemnica bankowa
  • RODO – szkolenie okresowe
  • Jak bezpiecznie korzystać z komputera i urządzeń mobilnych

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia