E-learning
OGóLNOBANKOWE

Ochrona Danych Osobowych – kurs podstawowy

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Online
Cena: 120 netto zł/os.

Adresaci

Wszyscy pracownicy Banku.

Wymagania

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe)

Cel

Zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  w celu ich prawidłowego przetwarzania.

Korzyści

1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą, nakładanych przez organy nadzorcze.
2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wypłynięcia z banku danych osobowych klientów banku, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
3. Obowiązki ustawowe nałożone na bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Patrycję Bryl-Weiss, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.
Kurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.

Program

1. Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • Wprowadzenie do ochrony danych osobowych
 • Podstawowe definicje i pojęcia
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych
 • Privacy by design, privacy by default
 • Sankcje.

2. Obowiązki banku jako administratora:

 • Zabezpieczanie organizacyjne i techniczne
 • Wyznaczenie inspektora danych osobowych
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Współadministrowanie
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Zarządzanie naruszeniami
 • Obowiązki informacyjne.

3. RODO – prawa klientów banku:

Prawo do:

 • informacji, dostępu, sprostowania, bycia zapomnianym
 • ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu
 • niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • skutecznego środka ochrony przed sądem
 • odszkodowania.

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

  Osoba kontaktowa
  Dane uczestników szkolenia