E-learning
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Monitoring ekspozycji kredytowych

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Online
Cena: 120 netto zł/os.

Adresaci

Pracownicy banków spółdzielczych zajmujący się procesem monitoringu ekspozycji kredytowych.

Wymagania

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe)

Cel

Zapoznanie uczestników najistotniejszymi elementami procesu przeglądu ekspozycji kredytowych z uwzględnieniem przepisów prawnych oraz oczekiwań Urzędu Komisji Finansowej.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik:

 • definiuje cel
 • przeglądu ekspozycji kredytowych w banku,
 • stosuje uregulowania prawne obowiązujące w procesie monitoringu,
 • właściwie analizuje,
 • sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy i klasyfikuje badaną ekspozycję kredytową do odpowiedniej grupy ryzyka,
 • dokonuje aktualizacji wartości zabezpieczeń,
 • unika błędów w procesie monitoringu.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Michała Mleczaka, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program

1. Przegląd ekspozycji kredytowych:

 • cel przeglądu,
 • najważniejsze uregulowania prawne,
 • terminy.

2. Analiza terminowości spłaty kapitału i odsetek w procesie monitoringu.
3. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta w procesie monitoringu:

 • źródła informacji w procesie przeglądu ekspozycji kredytowych,
 • mierniki ilościowe i jakościowe,
 • sygnały wczesnego ostrzegania,
 • realizacja umowy kredytowej przez dłużnika.

4. Analiza jakości zabezpieczenia:

 • termin przeprowadzenia przeglądu i aktualizacji wartości zabezpieczeń,
 • weryfikacja zabezpieczenia,
 • dokumentacja.

5. Monitorowanie zabezpieczeń.
6. Operat szacunkowy.
7. Klasyfikacja ekspozycji kredytowej.
8. Błędy sporządzane przez banki w procesie monitoringu świadczące o jego niskiej jakości.

*
Krótka zapowiedź o szkoleniu tutaj

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

  Osoba kontaktowa
  Dane uczestników szkolenia