E-learning
DZIAłALNOść KREDYTOWA

Hipoteka jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Online
Cena: 50 netto zł/os.

Adresaci

Projekt dedykowany jest pracownikom banków spółdzielczych odpowiedzialnych za rozwój i sprzedaż oferty kredytowej.

Wymagania

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe)

Cel

Zapoznanie uczestników z istotą hipoteki jako formy zabezpieczenia wierzytelności banku, wynikających z zawieranych z klientami umów kredytowych.

Korzyści

 • Prawidłowo ustanowione zabezpieczenia na udzielanych kredytach przez bank.
 • Eliminacja błędów wynikających z nieprawidłowego ustanowienia zabezpieczenia.
 • Zrozumienie istoty zabezpieczenia.

Metodyka

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Patrycję Bryl-Weiss, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program

 1. Słowniczek kluczowych pojęć.
 2. Księgi wieczyste.
 3. Charakterystyka zabezpieczeń.
 4. Ustanowienie zabezpieczenia.
 5. Wygaśnięcie zabezpieczenia.
 6. Opróżnione miejsce hipoteczne (OPH).
 7. Zadania do samodzielnego rozwiązania.

*
Krótka zapowiedź o szkoleniu tutaj

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

  Osoba kontaktowa
  Dane uczestników szkolenia