E-learning
INNE

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Platforma e-learningowa
Cena: 100 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy podjęli pracę, a których obowiązuje wymóg odbycia szkolenia BHP w okresie 12 miesięcy od daty zatrudnienia, bądź też obecnych pracowników, którzy powinni odbyć szkolenie raz na 5 lat.

Cel

Przekazanie informacji dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa przeznaczonych dla pracowników administracyjno-biurowych.

Korzyści

• przekazanie informacji adekwatnych do stanowiska pracy pracownika administracyjno-biurowego,
• rzetelność informacji względem aktualnych przepisów prawa,
• realizacja materiału w przystępnej i ciekawej formie,
• elastyczny czas i miejsce realizacji szkolenia,
• wydanie zaświadczenia zgodnego z przepisami prawa.

Ponadto:
Brak kosztów delegacji dla pracodawcy.
Możliwość realizowania kursu w dogodnym czasie i miejscu.

Metodyka

Kurs e-learningowy (udźwiękowiony, interaktywny, z przykładami i ćwiczeniami), dostępny na platformie e-learningowej BODiE.
Kurs kończy się wystawieniem zaświadczenia, wydanego na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU Nr 180, Poz. 1860 z późn. zm.).

Program

1. Wybrane zagadnienia prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień pracowników administracyjno-biurowych:

 • Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Obowiązki i odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami za sprawy BHP;
 • Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za przestrzeganie przepisów i zasad BHP;
 • Ochrona pracy kobiet, w szczególności podczas pracy na stanowisku komputerowym;
 • Ochrona pracy młodocianych, w szczególności podczas pracy biurowej;
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, w szczególności badania okresowe i inne.

2. Zagrożenia wypadkowe związane ze środowiskiem pracy:

 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w szczególności związane z pracą biurową;
 • Zagrożenia i metody ochrony w procesach pracy;
 • Omówienie przykładowej oceny ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym;
 • Wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie pracownika powierzchni i kubatury pomieszczenia, szerokości przejść w pomieszczeniu;
 • Mikroklimat środowiska pracy – oświetlenie, temperatura powietrza i wilgotność, wentylacja i klimatyzacja;
 • Zasady bezpiecznego poruszania się w biurze, po schodach i na terenie zakładu;
 • Ogólna organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, dostępu do stanowiska, jego powierzchni oraz wymagań dotyczących oświetlenia dziennego i sztucznego;
 • Ergonomia ustawienia elementów stanowiska pracy: komputera, monitora, siedziska, drukarki, a także np. skanera, telefonu i inne;
 • Bezpieczeństwo korzystania z innych urządzeń biurowych, jak kopiarki, faksy, niszczarki itp.

3. Postępowanie w razie wypadku i awarii:

 • Postępowanie w razie wypadku przy pracy;
 • Postępowanie w razie wystąpienia awarii urządzeń zwłaszcza zasilanych prądem elektrycznym;
 • Postępowanie w razie pojawienia się pożaru.

4. Wybrane zagadnienia prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień pracowników administracyjno-biurowych:

 • Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Obowiązki i odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami za sprawy BHP;
 • Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za przestrzeganie przepisów i zasad BHP;
 • Ochrona pracy kobiet, w szczególności podczas pracy na stanowisku komputerowym;
 • Ochrona pracy młodocianych, w szczególności podczas pracy biurowej;
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, w szczególności badania okresowe i inne.

5. Zagrożenia wypadkowe związane ze środowiskiem pracy:

 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w szczególności związane z pracą
 • Zagrożenia i metody ochrony w procesach pracy;
 • Omówienie przykładowej oceny ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym;
 • Wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie pracownika powierzchni i kubatury pomieszczenia, szerokości przejść w pomieszczeniu;
 • Mikroklimat środowiska pracy: oświetlenie, temperatura powietrza i wilgotność, wentylacja i klimatyzacja;
 • Zasady bezpiecznego poruszania się w biurze, po schodach i na terenie zakładu;
 • Ogólna organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, dostępu do stanowiska, jego powierzchni oraz wymagań dotyczących oświetlenia dziennego i sztucznego;
 • Ergonomia ustawienia elementów stanowiska pracy: komputera, monitora, siedziska, drukarki, a także np. skanera, telefonu i innych;
 • Bezpieczeństwo korzystania z innych urządzeń biurowych, jak kopiarki, faksy, niszczarki itp.

6. Postępowanie w razie wypadku i awarii:

 • Postępowanie w razie wypadku przy pracy
 • Postępowanie w razie wystąpienia awarii urządzeń zwłaszcza zasilanych prądem elektrycznym;
 • Postępowanie w razie pojawienia się pożaru.

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

  Osoba kontaktowa
  Dane uczestników szkolenia