E-learning
INNE

BHP dla pracodawców i pracowników kierujących innymi pracownikami

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Platforma e-learningowa
Cena: 100 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadry zarządzającej, którzy podjęli pracę, a których obowiązuje wymóg odbycia szkolenia BHP w okresie 6 miesięcy od daty zatrudnienia, bądź też obecnych pracowników, którzy powinni odbyć szkolenie raz na 5 lat.

Wymagania

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Cel

Przekazanie informacji dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa przeznaczonych dla pracowników kadry zarządzającej.

Korzyści

• przekazanie informacji adekwatnych do stanowiska pracy pracownika kadry kierowniczej,
• rzetelność informacji względem aktualnych przepisów prawa,
• realizacja materiału w przystępnej i ciekawej formie,
• elastyczny czas i miejsce realizacji szkolenia,
• wydanie zaświadczenia zgodnego z przepisami prawa.

Ponadto:
Brak kosztów delegacji dla pracodawcy.
Możliwość realizowania kursu w dogodnym czasie i miejscu.

Metodyka

Kurs e-learningowy (udźwiękowiony, interaktywny, z przykładami i ćwiczeniami), dostępny na platformie e-learningowej BODiE.
Kurs kończy się wystawieniem zaświadczenia, wydanego na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU Nr 180, Poz. 1860 z późn. zm.).

Program

1) Przedstawienie celu szkolenia.
2) Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
3) Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
4) Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
5) Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
6) Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
7) Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka.
8) Organizacja i metodyka w zakresie szkoleń BHP.
9) Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
10) Podsumowanie i test wiedzy.

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

– obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
– wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia