Wywieranie wpływu w sprzedaży, sztuka przekonywania

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Doradcy bankowości detalicznej i sektora biznesowego; Konsultanci telefoniczni;
Doradcy kredytowi, inwestycyjni oraz ubezpieczeniowi; Pracownicy biur obsługi Klienta.

Wymagania:

nie ma

Cel:

Uczestnicy wdrożą w swój warsztat pracy najważniejsze reguły wywierania wpływu. Będą umieli pozyskiwać kluczowe informacje od Klientów, aby zastosować tę wiedzę na etapie zamykania sprzedaży. Uczestnicy poznają również skuteczne metody pozyskiwania poleceń i rekomendacji od obecnych oraz nowych Klientów.

Metodyka:

Warsztaty stacjonarne.
Ćwiczenia całej grupy oraz z podziałem na zespoły, praca indywidualna z zeszytem ćwiczeń, mini-wykłady, eksperyment społeczny, dyskusje moderowane.

Program:

Jak zamiast przekonywać Klienta do czegoś, pomagać Klientowi tym, aby sam się przekonał?
Z jakiego powodu trzeba w pierwszej kolejności wywrzeć wpływ na siebie, aby być skutecznym?
Reguły wywierania wpływu i ich praktyczne zastosowanie w biznesie.
Na czym polegają różnice pomiędzy wywieraniem wpływu a manipulacją?
W jaki sposób prezentować cenę, aby osiągać zamierzony przez siebie rezultat?
Metody pre-swazyjne i ich zastosowanie w zamykaniu sprzedaży czy pozyskiwaniu poleceń.
Jak zadawać pytania nakierowane na poznanie perspektywy rozmówcy?
W jaki sposób wykorzystać informacje od Klienta w procesie sprzedaży?

  • Miejsce szkolenia: Poznań
  • Data rozpoczęcia: 27.06.2023
  • Data zakończenia: 27.06.2023
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 490.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Wywieranie wpływu w sprzedaży, sztuka przekonywania

Data: 27.06.2023

Miejsce szkolenia: Poznań

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×