Wskaźniki finansowe w analizie kredytowej - Szkolenie praktyczne na podstawie danych z AOEF jak uzupełnić analizę wskaźnikową w raporcie kredytowym, na konkretnych przykładach

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane dla pracowników, którzy uczestniczą w procesie kredytowym w bankach spółdzielczych.

Wymagania:

Szkolenie jest dostępne dla osób, które posiadają podstawową wiedzę kredytową w ocenie finansowej podmiotów instytucjonalnych.

Cel:

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorcy.
Po szkoleniu uczestnik:
1. wie, czym jest analiza wskaźnikowa w analizie finansowej przedsiębiorcy,
2. potrafi zinterpretować ryzyko klienta w oparciu o wyliczone wskaźniki,
3. ma świadomość wpływu wskaźników na poziom oceny ryzyka klienta instytucjonalnego.

Korzyści:

1. Ograniczenie ryzyka kredytowego banku,
2. Unikanie błędów związanych z analizą wniosków kredytowych,
3. Dostosowanie analizy do wymogów proceduralnych.

Program:

1. Analiza płynności - struktura bilansu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, przepływy.
2. Analiza wskaźnikowa - sposób wyliczania wskaźników i interpretacja wskaźników:
a. struktury
b. płynności i sprawności zarządzania
c. rentowności i zyskowności
d. zadłużenia
3. Interpretacja wskaźników na przykładach.
4. Analiza wskaźnikowa pełna sprawozdawczość - przykłady AOEF i wnioski do raportu i podsumowanie ryzyka.
5. Analiza wskaźników w ocenie arkusza uproszczona sprawozdawczość i wnioski do raportu kredytowego oraz podsumowanie ryzyka i warunki do dalszego kredytowania.

  • Miejsce szkolenia: Lututów
  • Data rozpoczęcia: 20.03.2024
  • Data zakończenia: 20.03.2024
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 390.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Wskaźniki finansowe w analizie kredytowej - Szkolenie praktyczne na podstawie danych z AOEF jak uzupełnić analizę wskaźnikową w raporcie kredytowym, na konkretnych przykładach

Data: 20.03.2024

Miejsce szkolenia: Lututów

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×