Testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa informatycznego

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem członka Zarządu nadzorującego bezpieczeństwo informatyczne, administratorów bezpieczeństwa informatycznego (zgodnie z zapisami Rekomendacji D), pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Wymagania:

Poziom szkolenia: podstawowy w obszarze kontroli wewnętrznej oraz procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji.

Cel:

W związku z epidemią wirusa COVID-19 wiele aktywności Banku oraz jego klientów przeniosło się do sieci. Coraz większego znaczenia w życiu społecznym, kulturalnym, gospodarczym i finansowym mają kontakty on-line. Tym większe wymagania stawia się przed systemami informatycznymi i ich bezpieczeństwem. W związku z powyższym duże znaczenie ma kontrola wewnętrzna w obszarze technologii informatycznej (IT).
Celem niniejszego seminarium jest przekazanie informacji na temat zasad przeprowadzania testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze technologii informatycznej (IT).

Korzyści:

1. Ustalenie obszarów poddawanych testowaniu na podstawie Rekomendacji D.
2. Uczestnik szkolenia zapozna się z zasadami przeprowadzania testowania stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze technologii informatycznej (IT);
3. Uczestnik szkolenia otrzyma wzory dokumentów testowych do przeprowadzenia kontroli w obszarze IT.

Metodyka:

Szkolenie on-line. Jedna sesja 1,5 godziny.

Program:

1. Definicja systemu kontroli wewnętrznej w obszarze IT;
2. Przygotowanie kontroli;
3. Podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji:
a. Zewnętrzne,
b. Wewnętrzne;
4. Podział zadań w ramach stosowania i monitorowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze IT;
5. Definicja obszarów objętych kontrolą na podstawie Rekomendacji D;
6. Konstrukcja listy mechanizmów szczegółowych poddawanych testowaniu stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarach IT;
7. Sporządzenie dokumentów testowych;
8. Analiza wyników kontroli - program postępowania naprawczego;
9. Zasady raportowania w sprawie wyników testowania;
10. Pytania i odpowiedzi.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 02.10.2020 09:00
  • Data zakończenia: 02.10.2020
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 65.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub faksem.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub fax) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: Testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa informatycznego

Data: 02.10.2020

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa informatycznego

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×