Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Ryzyka
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
E-SZKOLENIE: EBA – wprowadzenie do raportowania nadzorczego 3.0 w obszarze dużych ekspozycji z uwzględnieniem ryzyka koncentracji Ryzyka 17.06.2021 09:00 e-szkolenie
Testy zgodności w ramach zarządzania ryzykiem płynności, z uwzględnieniem zmian Rozporządzenia PE Ryzyka 18.06.2021 09:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Ryzyko biznesowe w praktyce bankowej Ryzyka 24.06.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej i adekwatność kapitałowa w bankach Ryzyka 28.06.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Zarządzanie ciągłością działania – analiza BIA, sporządzanie planów ciągłości i planów awaryjnych w Banku zgodnie z wymaganiami Rekomendacji KNF, normy EN/ISO 22301 Ryzyka 29.06.2021 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Kalkulacja wrażliwości portfela na zmiany stóp procentowych i kursów walutowych – cz. I i II Ryzyka 29.06.2021 - 30.06.2021 09:00 e-szkolenie

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×