Wykaz sesji on-line / e-szkoleń

Temat
Ogólnobankowe
rosnąco
Godz. rozpoczęcia
Rodzaj
Ulgi podatkowe wg nowych zasad Ogólnobankowe 17.08.2022 08:00 sesja on-line
Ochrona danych osobowych – Prawa osób, których dane dotyczą – zasady realizacji Ogólnobankowe 18.08.2022 09:00 sesja on-line
E-SZKOLENIE: Wytyczne regulacyjne i wyzwania ESG dla Banku w zakresie ESG Ogólnobankowe 22.08.2022 09:00 e-szkolenie
E-SZKOLENIE: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aspekty praktyczne stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. oraz nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r. Ogólnobankowe 23.08.2022 09:00 e-szkolenie
Obowiązek zgłaszania beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych Ogólnobankowe 24.08.2022 09:00 sesja on-line
PEP - prawidłowe postępowanie, krok po kroku, z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych Ogólnobankowe 24.08.2022 11:00 sesja on-line
Ustalenie beneficjenta rzeczywistego. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych. Ogólnobankowe 24.08.2022 13:00 sesja on-line
Zasady przygotowania i obiegu dokumentów w sekretariacie i biurze Zarządu Ogólnobankowe 25.08.2022 08:00 sesja on-line
Podział obowiązków pomiędzy osobami odpowiedzialnymi wymienionymi w art. 6–8 ustawy o AML Ogólnobankowe 25.08.2022 09:00 sesja on-line
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej. Ujęcie praktyczne, bez uwzględnienia informacji technicznych Ogólnobankowe 26.08.2022 09:00 sesja on-line

Sesje on-line / e-szkolenia

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×