Wykaz kursów e-learningowych

Nazwa
Kategoria
Cena
Pigułka wiedzy o PSD2 Produkty 90,00 zł/os.
Podstawowe narzędzia pracy managera - nowy kurs e-learningowy Zarządzanie 90,00 zł/os.
Podstawy komunikacji w telefonicznej obsłudze klienta - nowy kurs e-learningowy Sprzedaż 90,00 zł/os.
Poręczenie jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych − NOWOŚĆ Prawo 90,00 zł/ os. zł/os.
Prawa i obowiązki członków Rad Nadzorczych - nowy kurs e-learningowy Obszar strategii, organizacji i zarządzania 90,00 zł/os.
Prowadzenie rachunków dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych Kredyty 90,00 zł/os.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - nowy kurs e-learningowy Prawo 95,00 zł/os.
Skuteczne negocjacje biznesowe - nowy kurs e-learningowy Sprzedaż 120,00 zł/os.
Sprzedaż wiązana – cross-selling w banku spółdzielczym - nowy kurs e-learningowy Sprzedaż 90,00 zł/os.
Tajemnica bankowa - nowy kurs e-learningowy Ogólnobankowe 90,00 zł/os.

Kursy e-learningowe

Bogaty i ciągle rozwijany zestaw szkoleń e-learningowych oferowanych Bankom Spółdzielczym.

W ramach obecnej oferty szkoleń e-learningowych, dostępne są następujące szkolenia
e-learningowe:

 

 

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×