Sprzedaż terminali POS w bankach spółdzielczych

Adresaci:

Pracownicy front office; menadżerowie prowadzący szkolenia wewnętrzne. 

Korzyści:

Szybsze przyswajanie wiedzy – skracamy drogę do rozwoju osobistego/ zawodowego przezentując materiały w przystępny sposób (storytelling).

Metodyka:

Pigułki wiedzy (skrypt szkoleniowy PDF + 4 plansze graficzne) dot. sprzedaży terminali POS w bankach spółdzielczych.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 189,00 zł netto zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

* Pakiet szkoleń JESTEM NOWY! – Warunki techniczne

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowaną przeglądarką internetową (zaleca się stosowanie przeglądarki Internet Explorer – standardowej przeglądarki w systemie Windows), a także podłączonymi głośnikami (ew. słuchawkami). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe)
wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP
aktywną obsługę technologii Flash.

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Sprzedaż terminali POS w bankach spółdzielczych

Data:

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Sprzedaż terminali POS w bankach spółdzielczych

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×