Przygotuj pracowników do sprzedaży usług mobilnych BLIK

Adresaci:

Z myślą o pracownikach działów sprzedaży i czekających ich wyzwaniach przygotowaliśmy ofertę narzędzi dydaktycznych oraz warsztatów, które nie tylko pomogą doradcom przyswoić wiedzę nt. płatności mobilnych BLIK, ale jednocześnie stanowić będą codzienne wsparcie w realizacji wyznaczonych zadań i celów handlowych.

 

Program:

Oferta obejmuje kilka wariantów, z których każdy stanowi odrębną usługę.
Istnieje możliwość łączenia wariantów (pakiet materiałów szkoleniowych + udział w szkoleniu).

WARIANT I – zakup pakietu materiałów szkoleniowych dot. BLIK-a, w skład którego wchodzą:
• Skrypt szkoleniowy (w formacie PDF), zawierający m.in. opis usługi, schemat dokonywania płatności BLIK oraz przykłady rozmów sprzedażowych z klientami;
• Materiały pomocnicze: 3 pigułki wiedzy w postaci filmów (nagrane pliki) przygotowane w formie animacji whiteboardowych (Co to jest BLIK, Kto jest docelowym klientem usługi i gdzie go szukać, Jakie korzyści dla klienta i banku wynikają z wdrożenia usługi BLIK) oraz 5 plansz graficznych (w formacie PDF) przedstawiających w formie rysunkowej schematy rozmów sprzedażowych dot. BLIK-a oraz potencjalne obiekcje zgłaszane przez klientów w tym obszarze.
Materiały pomocnicze mają stanowić wsparcie w procesie uczenia się i zapamiętywania. Dzięki zróżnicowanej formie (papierowa, cyfrowa) są narzędziem, z którego doradca klienta może korzystać w dowolnym czasie i miejscu.
Pakiet materiałów szkoleniowych to doskonałe narzędzie do samokształcenia się doradców obsługi klienta, jak również przeprowadzenia przez menadżerów banków spółdzielczych wewnętrznych instruktaży dla podległych pracowników.

WARIANT II – realizacja szkolenia zamkniętego w siedzibie banku spółdzielczego
Istnieje możliwość zorganizowania w siedzibie banku szkolenia zamkniętego obejmującego tematykę związaną ze sprzedażą usług BLIK. W przypadku zainteresowania skorzystaniem z przedmiotowego wariantu, cena szkolenia, termin oraz warunki realizacji są ustalane indywidualnie z klientem.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego faksem lub e-mailem.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

* Pakiet szkoleń JESTEM NOWY! – Warunki techniczne

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowaną przeglądarką internetową (zaleca się stosowanie przeglądarki Internet Explorer – standardowej przeglądarki w systemie Windows), a także podłączonymi głośnikami (ew. słuchawkami). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe)
wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP
aktywną obsługę technologii Flash.

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Przygotuj pracowników do sprzedaży usług mobilnych BLIK

Data:

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia Przygotuj pracowników do sprzedaży usług mobilnych BLIK

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×