Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - nowy kurs e-learningowy

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Wszyscy pracownicy Banku, ale przede wszystkim osoby odpowiedzialne za ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności.

Cel:

Zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu uniknięcia realizowania przez bank transakcji podejrzanych i realizowania nałożonych na Bank obowiązków ustawowych.

Korzyści:

1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
3. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.

Ponadto:

1. Brak kosztów delegacji dla pracodawcy.
2. Możliwość realizowania kursu w dogodnym czasie i miejscu.

Metodyka:

Kurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.

Po pozytywnym zaliczeniu testu następuje wystawienie certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program:

1. Podstawowe pojęcia w temacie prania pieniędzy.
2. Finansowanie terroryzmu – podstawowe pojęcia, jego źródła, podejmowanie przeciwdziałań przez bank.
3. Przestępczość jako źródło generujące wartości majątkowe.
4. Etapy, formy i metody prania pieniędzy.
5. Techniki prania pieniędzy.
6. Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
7. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Przepisy ogólne.
8. Obowiązku banku związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
9. Przekazywanie informacji do GIIF.
10. Zawiadamianie GIIF o transakcjach podejrzanych, wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków.
11. Kontrola i kary.

  • Cena podstawowa:
  • Cena: 95,00 zł/os.
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie
  • Warunki techniczne
  • Demo szkolenia
Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - nowy kurs e-learningowy

Data:

Miejsce szkolenia: Dowolne miejsce z dostępem do komputera lub urządzeń mobilnych i Internetu

Dane zamawiającego

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Internet Explorer – standardowej przeglądarki w systemie Windows), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Demo szkolenia Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - nowy kurs e-learningowy

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×