Projekty UE

Od 2004 roku Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji zrealizował samodzielnie i w partnerstwie blisko 35 projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Większość z nich to projekty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze realizowane w ramach SPO RZL oraz PO KL, których łączna wartość wyniosła blisko 23 mln złotych.

 

Wszystkie projekty zakończyły się sukcesem, zarówno pod względem realizacji założonych działań merytorycznych, jak również prowadzonych rozliczeń finansowych. Badania ewaluacyjne prowadzone w ramach każdego z projektów pokazały wysoki stopień satysfakcji pracowników banków spółdzielczych z udziału w oferowanych formach wsparcia edukacyjnego.

Wykaz realizowanych projektów

Nazwa szkolenia Czas realizacji Wartość dofinansowania Instytucja dofinansowująca
fundusze unii europejskiej logotypy
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×