Nowa Perspektywa

W nowej perspektywie Europejskiego Funduszu Społecznego pracodawcy samodzielnie wybierają temat, zakres i formę doskonalenia kompetencji swoich pracowników. Oferty szkoleń dofinasowanych ze środków unijnych są zamieszone w ogólnopolskiej Bazie Usług Rozwojowych, natomiast wniosek o dofinansowane pracodawca składa do Operatora regionalnego.

  • Wnioski składane do Operatora, czyli instytucji zajmującej się dystrybucją środków w danym regionie
  • Środki dostępne we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego
  • Wnioskować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Co do zasady 50% kosztów kształcenia sfinansuje EFS; pozostałe 50% przedsiębiorca finansuje ze środków własnych
  • Wyższe dofinasowanie może uzyskać przedsiębiorca, który spełnia dodatkowe warunki
  • Poziom dofinansowania różni się w zależności od regionu/subregionu 
  • Sposób dystrybucji dofinansowania: bon lub refundacja
  • Pierwszeństwo w dostępie do środków dla przedsiębiorstw, które spełniają priorytety regionalne
  • Dofinasowanie można otrzymać tylko na oferty doskonalenia (szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) zamieszone w internetowej Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)
  • Terminy naborów: zróżnicowane dla każdego z regionów.

O czego zacząć:

-> Sprawdź ofertę BODiE w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10873)

-> Jeżeli nie znalazłeś szkolenia lub doradztwa, którym jesteś zainteresowany koniecznie skontaktuj się z nami – przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb

-> Skontaktuj się z Operatorem: pobierz
-> Wypełnij wniosek aplikacyjny – możesz liczyć na naszą pomoc
-> Podpisz umowę z Operatorem
-> Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych i zgłosić swoich pracowników na wybraną usługę
-> Skorzystaj z usługi rozwojowej w BODiE
-> Wypełnij w Bazie Usług Rozwojowych ankietę ewaluacyjną
-> Rozliczy się z Operatorem

 

Więcej informacji dotyczących spotkań można uzyskać kontaktując się z doradcą BODiE, panią Martą Łuczak, T.: +48 690 300 191, E.: projekty@bodie.pl

fundusze unii europejskiej logotypy
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×