Ochrona danych osobowych – Prawa osób, których dane dotyczą – zasady realizacji

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do Inspektorów Ochrony Danych, pracowników odpowiedzialnych za obszar bezpieczeństwa informacji.

Wymagania:

Brak wymagań wstępnych.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników, który pozwoli na weryfikację i aktualizację procedur Banku w zakresie realizacji wymagań prawnych związanych z realizacją praw osób, których dane Bank przetwarza jako Administrator, a także zadania Banku w realizacji praw osób w sytuacji kiedy Bank występuje w roli Podmiotu Przetwarzającego.

Metodyka:

Sesja on-line prowadzona za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą:
a. Czytelność komunikatów
b. Forma komunikacji
c. Czas realizacji praw
d. Nieuzasadnione i nadmierne żądania
e. Procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą.
2. Wykonywanie obowiązków informacyjnych:
a. W przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą
b. W przypadku zbierania danych nie od osoby, której dane dotyczą
c. Obowiązek informacyjny wobec osób niezidentyfikowanych
d. Wyjątki od obowiązku informacyjnego.
3. Prawo dostępu do danych.
4. Prawo do sprostowania danych.
5. Prawo do usunięcia danych.
6. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
7. Obowiązek zawiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych.
8. Prawo do przenoszenia danych.
9. Prawo do sprzeciwu.
10. Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 18.08.2022 09:00
  • Data zakończenia: 18.08.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 95.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Dane dotyczące sesji

Temat sesji: Ochrona danych osobowych – Prawa osób, których dane dotyczą – zasady realizacji

Data: 18.08.2022

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×