Ochrona danych osobowych - nowy kurs e-learningowy

Adresaci:

Wszyscy pracownicy Banku.

Wymagania:

Dostęp do Internetu.

Cel:

Zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  w celu ich prawidłowego przetwarzania.

Korzyści:

1. Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
2. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wypłynięcia z banku danych osobowych klientów banku, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
3. Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń.

Ponadto:

1. Brak kosztów delegacji dla pracodawcy.
2. Możliwość realizowania kursu w dogodnym czasie i miejscu.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone w formie kursu e-learningowego umieszczonego na platformie BODiE.

Kurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.

Program:

1. Zasady przetwarzania danych osobowych
a. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych

b. Podstawowe definicje i pojęcia

c. Zasady przetwarzania danych osobowych

d. Przesłanki przetwarzania danych osobowych

e. Privacy by desingn, privacy by default

f. Sankcje

2. Obowiązki banku jako administratora

a. Zabezpieczanie organizacyjne i techniczne
b. Wyznaczenie inspektora danych osobowych
c. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
d. Rejestrowanie czynności przetwarzania
e. Współadministrowanie
f. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
g. Zarządzanie naruszeniami
h. Obowiązki informacyjne

3. RODO – prawa klientów banku

a. Prawo do informacji, dostępu, sprostowania, bycia zapomnianym
b. Prawo do ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu
c. Prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu
d. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
e. Prawo do skutecznego środka ochrony przed sądem
f. Prawo do odszkodowania

  • Cena podstawowa:
  • Cena: 85,00 zł/os.
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie
  • Warunki techniczne
  • Demo szkolenia
Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Ochrona danych osobowych - nowy kurs e-learningowy

Data:

Miejsce szkolenia: Dowolne miejsce z dostępem do Internetu

Dane zamawiającego

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Internet Explorer – standardowej przeglądarki w systemie Windows), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Demo szkolenia Ochrona danych osobowych - nowy kurs e-learningowy

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×