Hipoteka jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych

Adresaci:

Projekt dedykowany jest pracownikom banków spółdzielczych odpowiedzialnych za rozwój i sprzedaż oferty kredytowej.

Wymagania:

Nie ma

Cel:

Zapoznanie uczestników z istotą hipoteki jako formy zabezpieczenia wierzytelności banku, wynikających z zawieranych z klientami umów kredytowych.

Korzyści:

 • Prawidłowo ustanowione zabezpieczenia na udzielanych kredytach przez bank.
 • Eliminacja błędów wynikających z nieprawidłowego ustanowienia zabezpieczenia.
 • Zrozumienie istoty zabezpieczenia.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone w formie kursu e-learningowego umieszczonego na platformie BODiE.

Program:

 1. Słowniczek kluczowych pojęć.
 2. Księgi wieczyste.
 3. Charakterystyka zabezpieczeń.
 4. Ustanowienie zabezpieczenia.
 5. Wygaśnięcie zabezpieczenia.
 6. Opróżnione miejsce hipoteczne (OPH).
 7. Zadania do samodzielnego rozwiązania.

*
Krótka zapowiedź o szkoleniu tutaj

 • Cena podstawowa:
 • Cena: 50,00 zł/os.
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Warunki techniczne
 • Demo szkolenia
Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Hipoteka jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych

Data:

Miejsce szkolenia: dowolne, z dostępem urządzenia do Internetu

Dane zamawiającego

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Internet Explorer – standardowej przeglądarki w systemie Windows), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Demo szkolenia Hipoteka jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×