Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe

Adresaci:

Pracownicy banków spółdzielczych zajmujący się obsługą finansowania hipotecznego konsumentów, którzy zgodnie z wymogami ustawy o kredycie hipotecznym muszą zaktualizować posiadaną wiedzę.
|

Cel:

Celem kursu jest zapewnienie spełnienia przez pracowników banku wymogów z art. 59 ustawy o kredycie hipotecznym – odbycie szkolenia okresowego, które personel kredytodawcy winien odbywać cyklicznie co najmniej raz na 3 lata.

Celem tego ustawowego wymogu jest zapewnienie, że wiedza pracowników obsługujących proces kredytowania hipotecznego będzie na bieżąco aktualizowana.

Korzyści:

Uczestnicy:

 • Poznają zasady oraz tryb reklamowania i oferowania produktów hipotecznych dla konsumentów.
 • Dowiedzą się, jakie są zasady oraz tryb zawierania i wykonywania umów o kredyt hipoteczny.
 • Zdobędą umiejętność analizowania wniosków o kredyt hipoteczny oraz badania zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Bank:

 • Spełni wymogi ustawowe związane z aktualizowaniem wiedzy pracowników zajmujących się obsługą finansowania hipotecznego.
 • Zwiększy swoje bezpieczeństwa poprzez wyposażenie pracowników obsługujących kredyty hipoteczne w odpowiednie kompetencje.
 • Ograniczy ryzyko kar finansowych związanych z nieprawidłowym przebiegiem procesu finansowania hipotecznego.

 

EXTRA DODATEK!
Każdy uczestnik kursu otrzyma podręcznik do samokształcenia „Profesjonalny pracownik obsługi konsumenckiego finansowania hipotecznego” (podręcznik będzie można pobrać
z platformy BODiE po otrzymaniu dostępu do kursu).

Metodyka:

Kurs e-learningowy oparty na autorskim programie i materiałach przygotowanych przez Jacka Kwietnia, dostępny na platformie e-learningowej BODiE.

Program:

 1. Ogólne informacje o kredytach hipotecznych i polskim rynku kredytów hipotecznych.
 2. Źródła prawnej regulacji kredytów hipotecznych.
 3. Podstawowe założenia ustawy o kredycie hipotecznym.
 4. Umowa o kredyt hipoteczny – zakres podmiotowy i przedmiotowy.
 5. Podstawowe pojęcia ustawy o kredycie hipotecznym.
 6. Zasady reklamy i promocji kredytu hipotecznego, przykład reprezentatywny.
 7. Sprzedaż wiązana i sprzedaż łączna produktów hipotecznych.
 8. Zasady dobrych praktyk w zakresie finansowania hipotecznego.
 9. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, znaczenie, składowe i zasady wyliczania.
 10. Przebieg procesu finansowania hipotecznego.
 11. Restrukturyzacja i windykacja kredytów hipotecznych.
 12. Spłata kredytu hipotecznego przed terminem.
 13. Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny.
 • Cena podstawowa:
 • Cena: 150,00 zł/os.
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Warunki techniczne
Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Finansowanie hipoteczne – szkolenie okresowe

Data:

Miejsce szkolenia: dowolne, z dostępem urządzenia do Internetu.

Dane zamawiającego

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Podobne szkolenia

Finansowanie hipoteczne − szkolenie podstawowe - 150,00 zł
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×