E-SZKOLENIE: Zmiany przepisów prawnych i nadzorczych, wpływające na system zarządzania bankiem

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

1. Członkowie Zarządu
2. Pracownicy komórek ds. ryzyka i analiz
3. Pracownicy komórek ds. ICAAP
4. Pracownicy odpowiedzialni za przeglądy zarządcze i BION
5. Pracownicy komórek ds. zgodności (ryzyka braku zgodności)
5. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

Wymagania:

1. Ogólna znajomość przepisów w zakresie systemu zarządzania w banku
2. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

Cel:

1. Zapoznać się z nowymi wymaganiami przepisów prawa i nadzorczych oraz ich wpływem na funkcjonowanie Bank Spółdzielczego w 2021 roku i latach kolejnych
2. Rozpoznać obszary wymagające szczególnego ujęcia w planach Banku i przeglądach zarządczych regulacji wewnętrznych i struktury organizacyjnej
3. Uzyskać przykłady regulacji wewnętrznych oraz sprawozdań

Korzyści:

1.  Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego
2. Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku

Metodyka:

1. Wykład
2. Prezentacja przykładów do wykorzystania w Banku
3. Rozwiązanie problemów i odpowiedzi na pytania
4. Odpowiedzi na wątpliwości uczestników przez wykładowcę po szkoleniu

Program:

1. System zarządzania bankiem w świetle regulacji prawnych
2. Zmiany w Ustawie prawo bankowe i Rozp. MFFiPR z 8 czerwca 2021r
1) Polityka wynagrodzeń
2) Informacja o kredytach udzielonych osobom wewnętrznym
2) Ryzyka istotne i zmiany przepisów
3. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku, model III linii obrony
1) Rozp. MFFiPR z 8 czerwca 2021r
2) Rekomendacja Z KNF
4. Kultura ryzyka, zapobieganie konfliktowi interesów i normy etycznego działania
5. Ocena odpowiedniości
1) Rekomendacja Z KNF
2) Pismo KNF z 4 stycznia 2021 dotyczące wdrożenia Wytycznych EBA
6. Ustawa o doręczeniach elektronicznych oraz nowelizacja ustawy Prawo spółdzielcze
7. Wytyczne EBA dotyczące outsourcingu
Dyrektywa UE dotycząca

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 15.02.2022 12:30
  • Data zakończenia: 15.02.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Zmiany przepisów prawnych i nadzorczych, wpływające na system zarządzania bankiem

Data: 15.02.2022

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×