E-SZKOLENIE: Ryzyko operacyjne w praktyce banku spółdzielczego

Szkolenie - tylko dla banków SGB

Adresaci:

Pracownicy banków spółdzielczych uczestniczący w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz przetwarzania danych osobowych.

Wymagania:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie:
- metodyki zarządzania ryzykiem operacyjnym,
- praktycznego przygotowania uczestników do efektywnego reagowania na występujące zdarzenia z zakresu ryzyka operacyjnego,
- praktycznego przygotowania uczestników do reagowania na zmiany w otoczeniu Banku.

Korzyści:

Po zakończeniu kursu, jego uczestnik będzie potrafił:
- wykorzystać w praktyce zasady dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem operacyjnym min. poprzez właściwą ewidencję i kontrolę zdarzeń z zakresu ryzyka operacyjnego,
- zaktualizować wewnętrzne regulacje bankowe w ww. zakresie,
- analizować i monitorować proces zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5 h.

Program:

1) Identyfikacja ryzyka operacyjnego.
2) Podstawy prawne dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym.
3) Ryzyko operacyjne a ryzyko braku zgodności.
4) Dokumentacja i regulacje wewnętrzne dotyczące ryzyka operacyjnego.
5) System zarządzania ryzykiem operacyjnym.
6) Szacowanie i monitoring ryzyka operacyjnego.
7) Wpływ pandemii koronawirusa na poziom ryzyka operacyjnego w Banku.
8) Przykłady zdarzeń operacyjnych.
9) Obiektywna i subiektywna ocena zdarzeń operacyjnych.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 27.07.2021 09:00
  • Data zakończenia: 27.07.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Ryzyko operacyjne w praktyce banku spółdzielczego

Data: 27.07.2021

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia E-SZKOLENIE: Ryzyko operacyjne w praktyce banku spółdzielczego

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×