E-SZKOLENIE: Negocjacje w finansach – obsługa klienta VIP

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Pracownicy banków spółdzielczych obsługujący na co dzień dużych klientów.

Wymagania:

Brak wymagań wstępnych.

Cel:

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestnika w rolę negocjatora i zapoznanie z dobrymi praktykami w obszarze negocjacji, co ma prowadzić do budowania przewagi w negocjacjach z klientem VIP.

Korzyści:

Po zakończeniu warsztatów Uczestnik będzie:
- znał i umiał wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z językiem negocjacji,
- znał i rozumiał różnice pomiędzy rolą zawodową a rolą negocjatora,
- wiedział, jakie są mocne i słabe strony różnych strategii negocjacyjnych,
- wiedział, jakimi pytaniami dotrzeć do rozmówcy i poznać jego ‘interes’,
- potrafił znaleźć interes drugiej strony i używać argumentacji językiem korzyści rozmówcy,
- umiał rozpoznać techniki negocjacyjne stosowane przez drugą stronę i będzie znał metody obrony,
- znał i umiał wykorzystać w praktyce użyteczne metody czynienia ustępstw.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.

Program:

Moduł 1. (czas trwania: 90 minut)
- Inauguracja warsztatów: prezentacja celów, zakresu, trenera + ustalenie zasad współpracy.
- Przypomnienie kluczowych pojęć w negocjacjach - quiz wiedzy na rozgrzewkę.
- Jak wejść w rolę negocjatora i odnaleźć się w tej „grze”?
- Etapy procesu negocjacji - od przygotowania do zamknięcia. Jakie cele mamy do zrealizowania?
- Wady i zalety różnych stylów negocjacji: twardych / miękkich / rzeczowych.
- Użyteczne techniki otwarcia i prowadzenie procesu negocjacji.
- Rola pytań w prowadzeniu negocjacji. Jak poznać ‘interes’ drugiej strony?
- Przestrzenie w negocjacjach - jakie kwestie negocjujemy z Klientami VIP?

Moduł 2. (czas trwania: 90 minut)
- Sesja negocjacyjna w praktyce I - ćwiczenie na bazie opracowanego case-study.
- Analiza osiągniętych rezultatów i zebranie wniosków.
- Omówienie wybranych strategii negocjacyjnych. Jak się bronić przed sztuczkami drugiej strony?
- „Przegrywasz nie dlatego, że ustępujesz, ale dlatego, że źle ustępujesz” - dobre praktyki czynienia ustępstw.

Moduł 3. (czas trwania: 90 minut)
- Sesja negocjacyjna II - ćwiczenie na bazie case-study z wykorzystaniem zebranych doświadczeń.
- Analiza osiągniętych rezultatów i zebranie wniosków.
- Podsumowanie warsztatów. Zebranie doświadczeń, dobrych praktyk oraz refleksji na temat negocjacji z Klientami VIP.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 19.08.2022 09:00
  • Data zakończenia: 19.08.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Negocjacje w finansach – obsługa klienta VIP

Data: 19.08.2022

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×