E-SZKOLENIE: Manager BS – liderem nowych wyzwań – cz. III

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone dla Managerów banków spółdzielczych pragnących rozwijać kompetencje liderskie sprzyjające wzrostowi efektywności i zaangażowania w realizacji celów biznesowych.

Wymagania:

Brak wymagań wstępnych.

Cel:

Aktualne wyzwania nakładają na Managerów nabycie lub doskonalenie zestawu kluczowych kompetencji (zarządzanie, liderowanie) oraz zestawu konkretnych narzędzi, które pomogą w codziennych aktywnościach, dostarczą praktycznych rozwiązań i w rezultacie pokażą korzyści z ich zastosowania.

Korzyści:

Dzięki wzmocnionym i rozwiniętym kompetencjom Managerowie zwiększą świadomość siebie i trafniej będą dobierać pracowników do zadań, aby wspólnie z nimi osiągać sukcesy i realizować zespołowo kolejne pomysły biznesowe.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 4 x 1,5h.

Program:

III. KOMUNIKACJA ZMIANY – ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
3.1. Czego od Lidera wymagają czasy V.U.C.A. – zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności?
3.2. Postawy i emocje w czasach VUCA
– jakie pytania stawiać?
– o co zadbać?
– po co zmiany w organizacji
3.3. Menedżer Ambasadorem zmiany
– jak inspirować do zmian?
– jak pokazywać korzyści ze zmiany?
– jakie narzędzia twarde i miękkie pomogą we wdrażaniu zmiany?
– konsultacje, koordynacja, coaching, mentoring.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 09.12.2021 09:00
  • Data zakończenia: 09.12.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Manager BS – liderem nowych wyzwań – cz. III

Data: 09.12.2021

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×