E-SZKOLENIE: Kurs kasjera złotowego

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Pracownicy banków spółdzielczych, którzy są zatrudnieni przy czynnościach kasowo – skarbcowych.

Wymagania:

Brak.

Cel:

Zapoznanie uczestników szkolenia z systemami protekcji banknotów autentycznych.
Przybliżenie technik fałszerskich ze wskazaniem na ich mocne i słabe strony.
Prezentacja metod prawidłowej analizy zabezpieczeń pozwalających na sprawne, dyskretne i bezbłędne sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5h.

Program:

1. Ogólny opis procesu produkcji banknotów:
• produkcja papieru banknotowego,
• techniki drukowania (druk offsetowy, typograficzny i stalorytniczy) ze wskazaniem na cechy charakterystyczne elementów wydrukowanych,
• zabezpieczenia banknotów (znak wodny, pasek zabezpieczający, mikrodruk, efekt przeźrocza, farba zmienna optycznie, druk kątowy, hologram) stosowane w papierni i drukarni oraz wykorzystanie informacji zawartych w zabezpieczeniach – na przykładach różnych walut.
2. Techniki fałszerskie:
• banknoty fałszywe, sfałszowane i preparowane,
• wykonywanie falsyfikatów z wykorzystaniem drukarki laserowej lub druku offsetowego. Wskazanie cech obu technik w możliwościach naśladowania wyglądu banknotu oryginalnego,
• imitacje zabezpieczeń i metody ich demaskowania.
3. Tematy uzupełniające wiedzę z zakresu szkolenia:
• zasady wymiany banknotów zniszczonych (banknoty preparowane),
• monety autentyczne i fałszywe,
• wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem obrotu gotówkowego.
4. Test egzaminacyjny, pozwalający sprawdzić stopień przyswojonej wiedzy.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 15.12.2021 09:00
  • Data zakończenia: 15.12.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Kurs kasjera złotowego

Data: 15.12.2021

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×