E-SZKOLENIE: Krajowy system e-faktur i inne rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2022

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Pracownicy banków spółdzielczych.

Wymagania:

Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości.

Cel:

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają kompendium wiedzy dot. faktur ustrukturyzowanych (KSeF) oraz pakietu SLIM VAT 3.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.

Program:

I. Faktura ustrukturyzowana (KSeF):
1. Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.
2. Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?
3. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.
4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
5. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:
6. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?
7. Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - Krajowy System e-Faktur (KSeF):

8. Udogodnienia związane w wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:

a) uproszczona możliwość dokonywania korekty VAT in minus po stronie nabywcy i dostawcy,
b) przyspieszony zwrot VAT,
c) automatyczne zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktur,
d) brak obowiązku dostarczania JPK_FA.

II. Podatek VAT - założenia pakietu „SLIM VAT 3”
1. Korekty VAT a kurs waluty:
a) dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,
b) planowana zmiana w przepisach:
- określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
- określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
- określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych;
2. Opóźnione otrzymanie dokumentów wywozowych a korekta WDT;
3. Zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku WNT - obowiązek posiadania faktury a odliczenie podatku VAT z tytułu WNT;
4. Określenie zasad fakturowania w przypadku zaliczki i dostawy towaru/wykonaniu usługi w tym samym miesiącu;
5. Drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych a kasy rejestrujące on line;
6. Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej:
a) zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %);
b) brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok;
7. Rachunek VAT - nowe możliwości przelewów:
a) możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT,
b) możliwość przelewania między rachunkami VAT członków grupy VAT,
c) możliwość uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności w przypadku zmiany faktora;
8. Zmiana w definicji małego podatnika;
9. Obniżenie sankcji VAT oraz okoliczności dające możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organ podatkowy;
II. PAKIETY VAT SLIM 1 i 2 - PODSUMOWANIE ZMIAN:
1. VAT SLIM 2:
a) BREXIT - dostosowanie definicji dotyczących Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
b) Uszczegółowienie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych w zakresie organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT;
c) Ustanowienie momentu dokonania korekty in minus WNT, importu usług i innych odwrotnych obciążeń;
d) Możliwość korekty JPK_V7 w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej;
e) Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli celnych w imporcie towarów w procedurze uproszczonej;
f) Możliwość składania w akcie notarialnym oświadczenia dotyczącego dobrowolnego opodatkowania przy sprzedaży budynków, budowli i lokali;
g) Likwidacja tzw. „szyku rozwartego” w przypadku nieterminowego wykazania odwrotnych obciążeń - powrót do zasad sprzed roku 2017;
h) Możliwość realizacji prawa do odliczenia VAT poprzez korygowanie JPK_V7 za różne okresy.
i) Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 (możliwość odliczania 100% VAT od pojazdów samochodowych);
j) Zmiany dotyczące ulgi na złe dług;
k) Rachunek VAT: możliwość przelewania środków między własnymi rachunkami VAT w różnych bankach oraz możliwość zapłaty KRUS.
2. VAT SLIM 1:
a) Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus po stronie sprzedawcy oraz nabywcy;
b) Doprecyzowanie momentu dokonania korekt in plus zarówno w przypadku sprzedaży jak i odwrotnych obciążeń;
c) Wydłużenie terminu na odliczenie VAT w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie;
d) Brak opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów - zwiększenie wartości prezentów o małej wartości;
e) Możliwość odliczania VAT od nabycia usług noclegowych w przypadku ich refakturowania;
f) Możliwość przyjęcia alternatywnej metody stosowania kursów walut dla przeliczenia podstawy opodatkowania;
g) Ułatwienie rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów;
h) Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności - ustalenie stałego limitu faktury oraz ułatwienie stosowania kompensaty;
i) Doprecyzowujące zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (tzw. sankcji VAT);
j) Zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążących Informacji Stawkowych.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 17.08.2022 09:00
  • Data zakończenia: 17.08.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Krajowy system e-faktur i inne rewolucyjne zmiany w podatku VAT w 2022

Data: 17.08.2022

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×