E-SZKOLENIE: Badanie rentowności produktów bankowych oraz szacowanie ryzyka wprowadzania nowych produktów bankowych

Szkolenie - tylko dla banków SGB

Adresaci:

Pracownicy banków spółdzielczych uczestniczący w procesie wdrażania nowych produktów oraz oceny ich rentowności.

Wymagania:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie:
– metodyki wdrażania nowych produktów,
– sposobów liczenia rentowności produktów banku (zarówno nowych jak i istniejących),
– efektywnego reagowania na różne poziomy rentowności produktów bankowych oraz ich zmiany.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnik będzie potrafił:
– wykorzystać w praktyce zasady dotyczące wyliczania rentowności produktów bankowych zarówno przed jak i po ich wprowadzeniu,
– zaktualizować wewnętrzne regulacje bankowe w ww. zakresie,
– analizować i monitorować rentowność produktów bankowych.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 3 x 90 min.

Program:

1) Pojęcie rentowności.
2) Analiza rentowności projektu nowego produktu.
3) Wnioski z analizy rentowności projektu nowego produktu w procesie decyzyjnym dotyczącym wprowadzenia nowego produktu.
4) Analiza kosztów produktów bankowych.
5) Rentowność funkcjonujących produktów bankowych.
6) Ryzyka występujące w procesie wdrażania i funkcjonowania produktów bankowych:
– szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności w procesie zarządzania produktami bankowymi.
– ryzyko reputacji w relacji z Klientami Banku,
– zagrożenie materializacji pozostałych rodzajów ryzyka.
7) Wnioski dotyczące analizy produktów bankowych.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 26.09.2022 09:00
  • Data zakończenia: 26.09.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Badanie rentowności produktów bankowych oraz szacowanie ryzyka wprowadzania nowych produktów bankowych

Data: 26.09.2022

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×