Sesje on-line

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

Wykaz sesji on-line

Temat
Kategoria
rosnąco
Godzina rozpoczęcia
Przelew wierzytelności (cesja) jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych Kredyty 18.06.2019 08:30
Świadczenia dla pracowników z ZFŚS i ze środków obrotowych Prawo 25.06.2019 08:30
Weksel jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych Kredyty 26.06.2019 08:30
Analiza operatów szacunkowych oraz danych źródłowych i dokumentacji nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredyt – podstawy teoretyczne i analiza przypadków. Szkolenie z podsumowującą sesją on-line Kredyty 27.06.2019 09:00
Pracownicze Plany Kapitałowe Obszar strategii, organizacji i zarządzania 28.06.2019 09:00
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×