Sesje on-line

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

Wykaz sesji on-line

Temat
Kategoria
rosnąco
Godzina rozpoczęcia
Wybrane zagadnienia z zakresu obsługi posiadacza rachunku część 5 - rachunki uśpione Prawo 16.12.2019 09:00
Zwiększenie udziału w rynku banku z wykorzystaniem sprzedaży Terminali POS Obszar strategii, organizacji i zarządzania 16.12.2019 12:00
RODO – problemy ze stosowaniem w praktyce Prawo 17.12.2019 08:30
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Banku Spółdzielczym zgodnie z wymaganiami Rekomendacji M i D KNF Ryzyka 17.12.2019 11:00
Ocena ryzyka bezpieczeństwa transakcji płatniczych Ryzyka 18.12.2019 09:00
Zasady rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Prawo 18.12.2019 12:00
Aktualności IPS-SGB Inne 19.12.2019 09:00
Jak czytać księgę wieczystą Prawo 08.01.2020 09:00
Wpływ pracowników na działalność zakładu pracy Prawo 08.01.2020 12:00
Analiza kredytowa Kredyty 09.01.2020 09:00
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×