Sesje on-line

Webinarium zwane też sesją on-line to nowoczesna i wygodna forma zdobywania wiedzy. Aby uczestniczyć w sesji on-line nie trzeba przemieszczać się do miejsca prowadzenia szkolenia, a całość procesu szkoleniowego odbywa się zdalnie przez Internet. Niezbędny jest jedynie stały dostęp do Internetu oraz słuchawki bądź głośniki, a szkolenia w takiej formie trwają ok. 1 godziny. Po przesłaniu zgłoszenia, Moderator (opiekun grupy uczestniczącej w webinarium) przydziela uczestnikowi hasło dostępowe do spotkania oraz adres, pod którym przeprowadzony będzie wykład. W trakcie szkolenia uczestnicy słyszą  i widzą wykładowcę oraz mogą zadawać pytania poprzez chat.

Uczestnictwo w sesji jest bardzo proste: na podstawie przesłanego zgłoszenia, otrzymujecie Państwo informacje o otwartej możliwości przystąpienia do sesji wraz z hasłem. W dniu szkolenia należy zalogować się na przesłanej stronie i korzystać ze spotkania prowadzonego na żywo. Do uczestnictwa wymagany jest jedynie komputer ze stałym połączeniem internetowym oraz słuchawki bądź głośniki.

Wykaz sesji on-line

Temat
Kategoria
rosnąco
Godzina rozpoczęcia
RODO – Ocena ryzyka i OSOD cz. 2 -Jak stosować podejście oparte na ryzyku? Obszar strategii, organizacji i zarządzania 26.04.2019 08:30
Hipoteka jako prawna forma zabezpieczenia wierzytelności kredytowych Obszar strategii, organizacji i zarządzania 07.05.2019 08:30
Nowe funkcjonalności w Bankowości Elektronicznej Systemu SGB Obszar strategii, organizacji i zarządzania 07.05.2019 10:00
Aktualności IPS SGB Ryzyka 08.05.2019 08:30
Zarządzanie sobą w czasie Obszar strategii, organizacji i zarządzania 09.05.2019 10:00
Jak dobrze wypaść podczas prezentacji publicznych? Inne 09.05.2019 11:30
RODO – Ocena ryzyka i OSOD cz. 3 -Zasady przeprowadzenia OSOD (DPIA) Obszar strategii, organizacji i zarządzania 17.05.2019 08:30
Webinarium dla członków Zarządu i Rad Nadzorczych z zakresu zapewnienia zgodności w banku Prawo 17.05.2019 10:30
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – ocena ryzyka: metodologia i czynniki ryzyka w świetle wytycznych europejskich organów nadzoru (EBA, ESMA, EIOPA) Obszar strategii, organizacji i zarządzania 17.05.2019 12:30
RODO w obszarze kredytowym Obszar strategii, organizacji i zarządzania 24.05.2019 08:30
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×