Cyberbezpieczeństwo w banku spółdzielczym czyli zasady cyberhigieny w codziennych zadaniach i obowiązkach kadry zarządczej. „Reputacja przychodzi piechotą, a odjeżdża Ferrari

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Kadra zarządzająca, kierownicza oraz członkowie rad nadzorczych w bankach spółdzielczych

Cel:

Szkolenie omawia przykłady schematów ataków hackerskich, identyfikuje zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przy pomocy prostego i zrozumiałego języka. Ponadto definiuje czym jest socjotechnika i dlaczego jest taka groźna. Mottem przewodnim szklenia jest powiedzenia „Pomyśl zanim klikniesz:.
Każdy z nas ma doświadczenia nabyte w życiu. Uczymy się w szkole, na studiach, kursach, warsztatach, ale też na co dzień. Nasze nawyki i zachowania, wydają nam się bezpieczne. Jednak mogą stanowić niebezpieczeństwo dla organizacji. Pamiętać należy o tym, że hakerzy bardzo szybko i skutecznie znajdują „dziury” zarówno w systemach bezpieczeństwa firmy oraz przyzwyczajeniach ludzkich.
Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości zarządów i rad nadzorczych przy pomocy prezentowanych przykładów. Podanie w jasny sposób wiedzy teoretycznej i przykładów zagrożeń skutkuje pobudzeniem wyobraźni odbiorcy przez co jest on bardziej ostrożny w kwestii zagrożeń w cyberprzestrzeni. Po zakończeniu szkolenia kursant ma umiejętności dotyczące zagrożeń internetowych, odpowiedniej reakcji na nie oraz umie je rozpoznawać.
Uczestnik zdobywa wiedzę na temat „dobrych praktyk” i zachowania „Cyberhigieny” w obsłudze urządzeń elektronicznych. Podczas szkolenia przedstawione zostaje również w jaki sposób hacker może wykorzystać skradzione dane osobowe czyli dokonać kradzieży tożsamości - pobudza to wyobraźnie odbiorcy przez identyfikowanie się z ofiarą.
W szkoleniu przewidziany jest element warsztatowy co wymaga zaangażowania uczestników, wykorzystania i utrwalenia wiedzy uczestników

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia kursant ma umiejętności:
ü identyfikowania zróżnicowanych źródeł zagrożeń ataków cyfrowych,
ü stosowania zasad zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu przeciwdziałania atakom- charakterystyka potencjalnych źródeł ataków cyfrowych w Banku,
Ponadto:
ü Rozumie czym jest zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji oraz do czego mogą być takie informacje wykorzystane.
ü Jest świadomy podstawowych regulacji prawnych z zakresu ochrony i przetwarzania danych oraz znaczenia roli procedur wewnętrznych opisujących zasady bezpieczeństwa w organizacji.

Metodyka:

1.Teoria - rola podnoszenia świadomości w bezpieczeństwie informatycznym.
2.Przykłady ataków z ostatniego okresu z wykorzystaniem socjotechnik.
3.Wskazówki - Jak chronić się przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni?

Szkolenie stacjonarne - 8h dydaktycznych

Program:

1. Wprowadzenie tematu szkolenia;
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na komputerze;
3. Czym są informacje prawnie chronione?, Podstawowe regulacje prawne z zakresu ochrony i przetwarzania danych. Omówienie roli wewnętrznych polityk bezpieczeństwa w bezpieczeństwie organizacji;
4. „Reputacja przychodzi piechotą o odjeżdża Ferrari” wskazówki dla kadry kierowniczej Zarządów oraz rad nadzorczych:
· W jaki sposób skutecznie budować świadomości osób przetwarzających informacje?
· Jak zachęcić do przestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa?
· Jak ciekawie prowadzić szkolenia? Rola metafor i porównań. Odpowiedni dobór metodyki nauczania.
5. OSINT - co to jest biały wywiad, czyli jak i gdzie szukać informacji w sieci;
6. Symptomy zainfekowania komputera.
7. Bezpieczeństwo haseł
a. budowa haseł,
b. mnemotechniki
c. przechowywanie haseł,
d. bezpieczniejsze metody logowania -
e. praktyczne wskazówki dla użytkowników.
8. Identyfikowanie ataków cyfrowych, - socjotechnika, m.in. phishing, , malware, pharming, spoofing, spam, spim, scam. Przykłady z życia;
9. Podstawy bezpiecznego korzystania ze smartfonu, tabletu;
10. Bankowość elektroniczna - kierunki i trendy autoryzacji transakcji;
11. Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej - zasady i wskazówki;
12. Bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowych - WI-FI. Rodzaje ataków z wykorzystaniem na sieci bezprzewodowe;
13. Przykłady kradzieży danych oraz wycieku czyli do czego cyberprzestępcy mogą wykorzystać nasze dane? Kradzież tożsamości. Czym jest „Cebulka”?
14. Element Warsztatowy - Test AB. Zaangażowanie kadry zarządzające w planowanie i prowokacje ataku kontrolowanego.
15. Na co Kadra zarządzająca powinna zwrócić uwagę by nie zastać nagranym czyli podsłuchy w obecnych czasach. Prezentacja gadżetów umożliwiających podsłuch, nagrywanie obrazu czy odczyt kart bankomatowych, czyli na co zwrócić uwagę, aby nie zostać nagranym;
16. Profil zaufany, a kwalifikowany podpis cyfrowy;
17. Cyberhigiena w sieci, czyli zbiór zasad i reguł postpowania dla pracowników zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym;
Podczas prezentacji zademonstruje różne gadżety, dotyczące omawianych kwestii bezpieczeństwa np. okulary z kamerą, żarówkę z kamerą, podsłuchy, starte aparaty szpiegowskie m.in. Minox, kalkulator mechaniczny, karty kredytowe i ich zabezpieczenia oraz wiele innych ciekawych sprzętów.

  • Miejsce szkolenia: Warszawa
  • Data rozpoczęcia: 10.06.2022
  • Data zakończenia: 10.06.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 590.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Cyberbezpieczeństwo w banku spółdzielczym czyli zasady cyberhigieny w codziennych zadaniach i obowiązkach kadry zarządczej. „Reputacja przychodzi piechotą, a odjeżdża Ferrari

Data: 10.06.2022

Miejsce szkolenia: Warszawa

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×