Zarządzanie ekspozycjami  nieobsługiwanymi (NPE) i restrukturyzowanymi (FBE)

Zarządzanie ekspozycjami nieobsługiwanymi (NPE) i restrukturyzowanymi (FBE)

  • Rok wydania: 2019
  • Stron: 13
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 28,46 zł netto PLN
Opis:

Zasady wdrożenia w banku spółdzielczym wytycznych eba z dnia 31.10.2018 roku
Nr EBA/GL/2018/06 w zakresie zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi (npe) i restrukturyzowanymi (FBE).
Praktyczny poradnik.

Rozdział I. Wstęp

Rozdział II. Zasady opracowania i realizacji strategii oraz planu operacyjnego

Rozdział III. Zasady bezpośredniego zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi (NPE)

Rozdział IV. Szczegółowe zasady restrukturyzacji zadłużenia związanego z ekspozycjami NPE

Rozdział V. Zasady tworzenia rezerw oraz dokonywania odpisu na wierzytelności NPE

Rozdział VI. Zasady realizowania wyceny zabezpieczeń ustanowionych na potrzeby NPE

Rozdział VII. Kontrola w zakresie realizacji zadań związanych z procesem zarządzania ryzykiem dotyczącym procesu odzyskiwania należności z tytułu NPE

Rozdział VIII. Obowiązki Banku w zakresie pełnego monitorowania zarządzania wierzytelnościami NPE

Rozdział IX. Działania Komisji Nadzoru Finansowego związane z nadzorem nad sektorem bankowym w zakresie zarządzania ekspozycjami NPE i FBE

 

Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

Do publikacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×