Vademecum dla członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Vademecum dla członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

  • Rok wydania: 2020
  • Stron: 174
  • Format: A4
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 50,48 zł netto PLN
Opis:

Wydanie II zaktualizowane.

Rozdział I. Postanowienia ogólne | 13
Rozdział II. Status prawny oraz prawa i obowiązki członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego | 15
Rozdział III. Niezbędne kwalifikacje, które powinien posiadać członek Rady Nadzorczej, w świetle wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) z dnia 21.03.2018 r. | 20
Rozdział IV. Zasady odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji członka Rady | 26
Rozdział V. Podstawowe zadania, które ma obowiązek realizować Rada Nadzorcza w świetle przepisów ogólnie obowiązujących | 32
Rozdział VI. Szczegółowe obowiązki Rady Nadzorczej wynikające ze statutu Banku | 76
Rozdział VII. Rola Rady Nadzorczej w Systemie zarządzania Bankiem (ogólny zakres kompetencji) | 80
Rozdział VIII. Szczegółowe kierunki działania Rady Nadzorczej w systemie zarządzania Bankiem | 84
Rozdział IX. Udział Rady Nadzorczej w procesie zarządzania ryzykiem w aspekcie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w Banku | 95
Rozdział X. Udział Rady Nadzorczej w zarządzaniu ryzykiem kredytowym | 102
Rozdział XI. Udział Rady Nadzorczej w zarządzaniu ryzykiem płynności płatniczej | 107
Rozdział XII. Udział Rady nadzorczej w procesie oceny polityki prowadzonej przez Zarząd Banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym | 111
Rozdział XIII. Odpowiedzialność Rady Nadzorczej w zakresie kształtowania poziomu „ryzyka stopy procentowej” w portfelu bankowym | 116
Rozdział XIV. Rola Rady Nadzorczej w zakresie oceny pozostałych istotnych ryzyk występujących w Banku Spółdzielczym | 122
Rozdział XV. Znaczenie i Rola Rady Nadzorczej w zakresie sprawowania kontroli bezpośredniej obejmującej działalność Banku Spółdzielczego | 134
Rozdział XVI. Udział Rady Nadzorczej oraz innych organów Banku w kształtowaniu ładu korporacyjnego, który powinien być wdrożony i przestrzegany w Banku Spółdzielczym od dnia 1.01.2015 r. | 151
Rozdział XVII. Zakończenie | 171

Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

Składanie zamówień
Banki/instytucje:
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: wydawnictwo@bodie.pl.
Fakturę elektroniczną przesyłamy z innego adresu.

Osoby fizyczne: Na wskazany w formularzu mail przesyłamy pro formę z 2-dniowym terminem płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia zapłaty lub zaksięgowaniu kwoty.

Zamówienia realizujemy po przesłaniu akceptacji efaktury. Plik do pobrania https://bodie.pl/do-pobrania
W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jest kwota 15 zł netto.

Do publikacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×