Ocena zdolności prawnej klientów banku spółdzielczego

Ocena zdolności prawnej klientów banku spółdzielczego

  • Rok wydania: 2021
  • Stron: 109
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 48,00 zł netto PLN
Opis:

Ocena zdolności prawnej klientów banku spółdzielczego. Status prawny, reprezentacja i zasady odpowiedzialności podmiotów prawnych, będących stroną umów zawieranych z Bankiem

Wydanie V, poszerzone i uaktualnione
wg stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.

Spis treści:
Rozdział I. Status prawny osoby fizycznej, która ma być stroną umowy zawieranej z Bankiem (zasady ogólne) | s. 5
Rozdział II. Status prawny, reprezentacja i odpowiedzialność osoby fizycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą | s. 11
Rozdział III. Status prawny „zarządcy sukcesyjnego” ustanowionego z uwagi na zgon przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG | s. 19
Rozdział IV. Wspólnicy spółki cywilnej | s. 23
Rozdział V. Osobowe Spółki Prawa Handlowego | s. 26
1. Spółka Jawna | s. 26
2. Spółka Komandytowa | s. 30
3. Spółka Komandytowo-akcyjna | s. 32
4. Spółka Partnerska | s. 34
Rozdział VI. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji | s. 38
Rozdział VII. Spółka akcyjna w organizacji | s. 40
Rozdział VIII. Odpowiedzialność spółek kapitałowych w organizacji | s. 44
Rozdział IX. Spółki kapitałowe prawa handlowego | s. 46
Rozdział X. Spółdzielnie | s. 52
Rozdział XI. Przedsiębiorstwa państwowe | s. 55
Rozdział XII. Stowarzyszenie | s. 61
Rozdział XIII. Kościoły i związki wyznaniowe | s. 65
Rozdział XIV. Fundacja | s. 71
Rozdział XV. Izby gospodarcze | s. 76
Rozdział XVI. Wspólnoty mieszkaniowe | s. 78
Rozdział XVII. Związki zawodowe | s. 84
Rozdział XVIII. Grupy producentów rolnych | s. 85
Rozdział XIX. Partie polityczne | s. 87
Rozdział XX. Gmina | s. 90
Rozdział XXI. Powiat | s. 95
Rozdział XXII. Województwo | s. 96
Rozdział XXIII. Spółki prawa handlowego tworzone w celu realizacji zadań gospodarki komunalnej | s. 97
Rozdział XXIV. Jednostki organizacyjne gminy i powiatu | s. 99
Dodatek: praktyczny poradnik | s. 101
Słownik pojęć | s. 109

Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

Banki/instytucje: Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: wydawnictwo@bodie.pl.
Fakturę elektroniczną przesyłamy z innego adresu.

Osoby fizyczne: Na wskazany w formularzu mail przesyłamy pro formę z 2-dniowym terminem realizacji. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia zapłaty lub zaksięgowaniu kwoty.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×