Kierunki restrukturyzacji zadłużenia kredytowego,...

Kierunki restrukturyzacji zadłużenia kredytowego,...

  • Rok wydania: 2022
  • Stron: 33
  • Wydanie: e-book
  • Cena: 42,00 zł netto PLN
Opis:

Kierunki restrukturyzacji zadłużenia kredytowego, które Bank może stosować w stosunku do dłużnika Banku, w świetle postanowień ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z uwzględnieniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) z dnia 31.10.2018 r. obowiązujących od 1.07.2019 r.

Spis treści
I. Podstawowe zasady restrukturyzacji w świetle postanowień ustawy – Prawo bankowe ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z uwzględnieniem Wytycznych (EBA) z 31.10.2018 r. | s. 4
II. Konwersja zadłużenia kredytowego | s. 7
III. Konsolidacja zadłużenia kredytowego | s. 10
IV. Zmiany umowy kredytowej w zakresie kolejności zaliczania określonych wpłat na poczet spłaty zobowiązań kredytowych | s. 13
V. Możliwość zmiany umowy kredytowej, w zakresie poziomu oprocentowania udzielonego kredytu | s. 14
VI. Zmiana umowy kredytowej w zakresie terminu spłaty kredytu, rat kredytu lub przypadających odsetek | s. 17
VII. Zmiana umowy kredytowej w zakresie częściowego zwolnienia od spłaty kredytu | s. 18
VIII. Warunki zawarcia „Umowa ugody” lub „porozumienia tymczasowego”, które powinny być spełnione przez Bank i kredytobiorcę po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy kredytowej | s. 19
IX. Restrukturyzacja zadłużenia kredytowego w drodze przejęcia przez Bank na własność składników majątkowych dłużnika w zamian za zwolnienie z zadłużenia kredytowego w trybie art. 453 KC w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo bankowe | s. 22
X. Zabezpieczenie procesu restrukturyzacji w drodze zawarcia umowy przewłaszczenia nieruchomości | s. 30
XI. Zakończenie | s. 32
Moje notatki | s. 33

Informacje dodatkowe:

Wydanie tylko w wersji ebook (PDF).
Plik nie jest chroniony przed powielaniem.

Składanie zamówień
Banki/instytucje: Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: wydawnictwo@bodie.pl.
Fakturę elektroniczną przesyłamy z innego adresu.

Osoby fizyczne: Na wskazany w formularzu mail przesyłamy pro formę z 2-dniowym terminem płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu potwierdzenia zapłaty lub zaksięgowaniu kwoty.

Zamówienia realizujemy po przesłaniu akceptacji efaktury. Plik do pobrania https://bodie.pl/do-pobrania
W przypadku faktury papierowej do ceny doliczana jest kwota 15 zł netto.

Do publikacji doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 5%.

powrót do listy produktów
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×