BHP dla pracowników kadry kierowniczej

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadry zarządzającej, którzy podjęli pracę, a których obowiązuje wymóg odbycia szkolenia BHP w okresie 6 miesięcy od daty zatrudnienia, bądź też obecnych pracowników, którzy powinni odbyć szkolenie raz na 5 lat.

Cel:

Przekazanie informacji dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa przeznaczonych dla pracowników kadry zarządzającej.

Korzyści:

• przekazanie informacji adekwatnych do stanowiska pracy pracownika kadry kierowniczej,
• rzetelność informacji względem aktualnych przepisów prawa,
• realizacja materiału w przystępnej i ciekawej formie,
• elastyczny czas i miejsce realizacji szkolenia,
• wydanie zaświadczenia zgodnego z przepisami prawa.

Ponadto:
Brak kosztów delegacji dla pracodawcy.
Możliwość realizowania kursu w dogodnym czasie i miejscu.

Metodyka:

Kurs e-learningowy (udźwiękowiony, interaktywny, z przykładami i ćwiczeniami), dostępny na platformie e-learningowej BODiE.
Kurs kończy się wystawieniem zaświadczenia, wydanego na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU Nr 180, Poz. 1860 z późn. zm.).

Program:

1) Przedstawienie celu szkolenia.
2) Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP).
3) Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
4) Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
5) Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
6) Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
7) Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka.
8) Organizacja i metodyka w zakresie szkoleń BHP.
9) Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
10) Podsumowanie i test wiedzy.

  • Cena podstawowa:
  • Cena: 100,00 zł/os.
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Warunki techniczne
Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: BHP dla pracowników kadry kierowniczej

Data:

Miejsce szkolenia: Dowolne miejsce z dostępem do komputera lub urządzeń mobilnych i Internetu

Dane zamawiającego

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Podobne szkolenia

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - 100,00 zł
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×