BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy podjęli pracę, a których obowiązuje wymóg odbycia szkolenia BHP w okresie 12 miesięcy od daty zatrudnienia, bądź też obecnych pracowników, którzy powinni odbyć szkolenie raz na 5 lat.

Cel:

Przekazanie informacji dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa przeznaczonych dla pracowników administracyjno-biurowych.

Korzyści:

• przekazanie informacji adekwatnych do stanowiska pracy pracownika administracyjno-biurowego,
• rzetelność informacji względem aktualnych przepisów prawa,
• realizacja materiału w przystępnej i ciekawej formie,
• elastyczny czas i miejsce realizacji szkolenia,
• wydanie zaświadczenia zgodnego z przepisami prawa.

Ponadto:
Brak kosztów delegacji dla pracodawcy.
Możliwość realizowania kursu w dogodnym czasie i miejscu.

Metodyka:

Kurs e-learningowy (udźwiękowiony, interaktywny, z przykładami i ćwiczeniami), dostępny na platformie e-learningowej BODiE.
Kurs kończy się wystawieniem zaświadczenia, wydanego na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU Nr 180, Poz. 1860 z późn. zm.).

Program:

1. Wybrane zagadnienia prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień pracowników administracyjno-biurowych:

 • Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Obowiązki i odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami za sprawy BHP;
 • Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za przestrzeganie przepisów i zasad BHP;
 • Ochrona pracy kobiet, w szczególności podczas pracy na stanowisku komputerowym;
 • Ochrona pracy młodocianych, w szczególności podczas pracy biurowej;
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, w szczególności badania okresowe i inne.


2. Zagrożenia wypadkowe związane ze środowiskiem pracy:

 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w szczególności związane z pracą biurową;
 • Zagrożenia i metody ochrony w procesach pracy;
 • Omówienie przykładowej oceny ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym;
 • Wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie pracownika powierzchni i kubatury pomieszczenia, szerokości przejść w pomieszczeniu;
 • Mikroklimat środowiska pracy – oświetlenie, temperatura powietrza i wilgotność, wentylacja i klimatyzacja;
 • Zasady bezpiecznego poruszania się w biurze, po schodach i na terenie zakładu;
 • Ogólna organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, dostępu do stanowiska, jego powierzchni oraz wymagań dotyczących oświetlenia dziennego i sztucznego;
 • Ergonomia ustawienia elementów stanowiska pracy: komputera, monitora, siedziska, drukarki, a także np. skanera, telefonu i inne;
 • Bezpieczeństwo korzystania z innych urządzeń biurowych, jak kopiarki, faksy, niszczarki itp.


3. Postępowanie w razie wypadku i awarii:

 • Postępowanie w razie wypadku przy pracy;
 • Postępowanie w razie wystąpienia awarii urządzeń zwłaszcza zasilanych prądem elektrycznym;
 • Postępowanie w razie pojawienia się pożaru.


4. Wybrane zagadnienia prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień pracowników administracyjno-biurowych:

 • Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Obowiązki i odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami za sprawy BHP;
 • Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za przestrzeganie przepisów i zasad BHP;
 • Ochrona pracy kobiet, w szczególności podczas pracy na stanowisku komputerowym;
 • Ochrona pracy młodocianych, w szczególności podczas pracy biurowej;
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, w szczególności badania okresowe i inne.


5. Zagrożenia wypadkowe związane ze środowiskiem pracy:

 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w szczególności związane z pracą
 • Zagrożenia i metody ochrony w procesach pracy;
 • Omówienie przykładowej oceny ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym;
 • Wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie pracownika powierzchni i kubatury pomieszczenia, szerokości przejść w pomieszczeniu;
 • Mikroklimat środowiska pracy: oświetlenie, temperatura powietrza i wilgotność, wentylacja i klimatyzacja;
 • Zasady bezpiecznego poruszania się w biurze, po schodach i na terenie zakładu;
 • Ogólna organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, dostępu do stanowiska, jego powierzchni oraz wymagań dotyczących oświetlenia dziennego i sztucznego;
 • Ergonomia ustawienia elementów stanowiska pracy: komputera, monitora, siedziska, drukarki, a także np. skanera, telefonu i innych;
 • Bezpieczeństwo korzystania z innych urządzeń biurowych, jak kopiarki, faksy, niszczarki itp.


6. Postępowanie w razie wypadku i awarii:

 • Postępowanie w razie wypadku przy pracy
 • Postępowanie w razie wystąpienia awarii urządzeń zwłaszcza zasilanych prądem elektrycznym;
 • Postępowanie w razie pojawienia się pożaru.
 • Cena podstawowa:
 • Cena: 100,00 zł/os.
 • Formularz zgłoszeniowy
 • Warunki techniczne
Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Data:

Miejsce szkolenia: Dowolne miejsce z dostępem do komputera lub urządzeń mobilnych i Internetu

Dane zamawiającego

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Podobne szkolenia

BHP dla pracowników kadry kierowniczej - 100,00 zł
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×