BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy podjęli pracę, a których obowiązuje wymóg odbycia szkolenia BHP w okresie 12 miesięcy od daty zatrudnienia, bądź też obecnych pracowników, którzy powinni odbyć szkolenie raz na 5 lat.

Cel:

Przekazanie informacji dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa przeznaczonych dla pracowników administracyjno biurowych.

Korzyści:

• przekazanie informacji adekwatnych do stanowiska pracy pracownika administracyjno-biurowego,
• rzetelność informacji względem aktualnych przepisów prawa,
• realizacja materiału w przystępnej i ciekawej formie,
• elastyczny czas i miejsce realizacji szkolenia,
• wydanie zaświadczenia zgodnego z przepisami prawa.

Metodyka:

Szkolenie kończy się wystawieniem zaświadczenia, wydanego na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180. Poz. 1860. z późn. zm.).

Program:

1. Wybrane zagadnienia prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień pracowników administracyjno-biurowych:
a) Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) Obowiązki i odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami za sprawy bhp;
c) Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za przestrzeganie przepisów i zasad bhp;
d) Ochrona pracy kobiet, w szczególności podczas pracy na stanowisku komputerowym;
e) Ochrona pracy młodocianych, w szczególności podczas pracy biurowej;
f) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, w szczególności badania okresowe i inne.

2. Zagrożenia wypadkowe związane ze środowiskiem pracy:
a) Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w szczególności związane z pracą biurową;
b) Zagrożenia i metody ochrony w procesach pracy;
c) Omówienie przykładowej oceny ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym;
d) Wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie pracownika powierzchni i kubatury pomieszczenia, szerokości przejść w pomieszczeniu;
e) Mikroklimat środowiska pracy – oświetlenie, temperatura powietrza i wilgotność, wentylacja i klimatyzacja;
f) Zasady bezpiecznego poruszania się w biurze, po schodach i na terenie zakładu;
g) Ogólna organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, dostępu do stanowiska, jego powierzchni oraz wymagań dotyczących oświetlenia dziennego i sztucznego;
h) Ergonomia ustawienia elementów stanowiska pracy: komputera, monitora, siedziska, drukarki, a także np. skanera, telefonu i inne;
i) Bezpieczeństwo korzystania z innych urządzeń biurowych, jak kopiarki, faksy, niszczarki itp.

3. Postępowanie w razie wypadku i awarii:
a) Postępowanie w razie wypadku przy pracy;
b) Postępowanie w razie wystąpienia awarii urządzeń zwłaszcza zasilanych prądem
elektrycznym;
c) Postępowanie w razie pojawienia się pożaru.

4. Wybrane zagadnienia prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień pracowników administracyjno-biurowych:
a) Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) Obowiązki i odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami za sprawy bhp;
c) Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za przestrzeganie przepisów i zasad bhp;
d) Ochrona pracy kobiet, w szczególności podczas pracy na stanowisku komputerowym;
e) Ochrona pracy młodocianych, w szczególności podczas pracy biurowej;
f) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, w szczególności badania okresowe i inne.

5. Zagrożenia wypadkowe związane ze środowiskiem pracy:
a) Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w szczególności związane z pracą biurową;
b) Zagrożenia i metody ochrony w procesach pracy;
c) Omówienie przykładowej oceny ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym;
d) Wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie pracownika powierzchni i kubatury pomieszczenia, szerokości przejść w pomieszczeniu;
e) Mikroklimat środowiska pracy: oświetlenie, temperatura powietrza i wilgotność, wentylacja i klimatyzacja;
f) Zasady bezpiecznego poruszania się w biurze, po schodach i na terenie zakładu;
g) Ogólna organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, dostępu do stanowiska, jego powierzchni oraz wymagań dotyczących oświetlenia dziennego i sztucznego;
h) Ergonomia ustawienia elementów stanowiska pracy: komputera, monitora, siedziska, drukarki, a także np. skanera, telefonu i inne;
i) Bezpieczeństwo korzystania z innych urządzeń biurowych, jak kopiarki, faksy, niszczarki itp.

6. Postępowanie w razie wypadku i awarii:
a) Postępowanie w razie wypadku przy pracy;
b) Postępowanie w razie wystąpienia awarii urządzeń zwłaszcza zasilanych prądem
elektrycznym;
c) Postępowanie w razie pojawienia się pożaru.

  • Cena podstawowa:
  • Cena: 85,00 zł/os.
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Warunki techniczne
  • Demo szkolenia
Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Data:

Miejsce szkolenia: Dowolne miejsce z dostępem do komputera lub urządzeń mobilnych i Internetu

Dane zamawiającego

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zaleca się stosowanie przeglądarki Internet Explorer – standardowej przeglądarki w systemie Windows), a także podłączonych głośników (ew. słuchawek). W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe),
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

Demo szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×