Bezpieczny kredyt 2 % oraz warunki wynikające z ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Szkolenie - bazowe

Adresaci:

pracownicy Banków Spółdzielczych

Wymagania:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel:

Zapoznanie z warunkami i wymogami wynikającymi z ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Metodyka:

Szkolenie stacjonarne

Program:

1. Bezpieczny kredyt 2 % - definicja ustawowa,
2. Założenia ustawowe z zakresie bezpiecznego kredytu 2%,
3. Wysokość bezpiecznego kredytu
4. Warunki dotyczące oprocentowania bezpiecznego kredytu 2%
5. Dopłaty do oprocentowania
6. Obowiązki banku kredytującego w stosunku do BGK
7. Warunki dotyczące zwrotu dopłat w zakresie bezpiecznego kredytu 2 %,
8. Elementy umowy zawartej z BGK, która uprawnia do oferowania bezpiecznego kredytu 2%.
9. Konto i lokata mieszkaniowa - warunki zawarcia. Kto może być „oszczędzającym”,
10. Warunki prowadzenia konta: umowa prowadzenia konta i lokaty; waluta konta, oprocentowanie środków,
11. Okres prowadzenia konta,
12. Wysokość i warunki dokonywania wpłat,
13. Przekształcenie konta mieszkaniowego w lokatę mieszkaniową,
14. Warunki prowadzenia lokaty mieszkaniowej,
15. Przeniesienie konta lub lokaty do innego banku,
16. Premia mieszkaniowa: warunki pozwalające na uzyskanie premii, wyznaczenie wysokości premii mieszkaniowej, wypłata i zwrot premii mieszkaniowej,
17. Wymagania stawiane bankom prowadzącym konta i lokaty.

  • Miejsce szkolenia: Lututów
  • Data rozpoczęcia: 13.10.2023
  • Data zakończenia: 13.10.2023
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 470.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa dla banków spółdzielczych w kursach/szkoleniach 
BODiE Placówka Kształcenia Ustawicznego/BODiE Sp. z o.o.

 

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa,
odwołanie kursu/szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą do odpowiedniego oddziału BODiE. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na końcu katalogu, a także na stronie internetowej: www.bodie.pl.

Realizacja zaplanowanego kursu/szkolenia potwierdzana jest mailowo od 5 do 2 dni przed terminem kursu/szkolenia. W przypadku odwołania kursu/szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi Bankami e-mailowo (na podany w zgłoszeniu adres e-mail).

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub poczta) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Odpłatność za kurs/szkolenie obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad, wydanie w dniu szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia, rabat z tytułu korzystania z e-faktury, opiekę organizatora.

W przypadku nieodebrania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dniu szkolenia, zostanie ono wysłane pocztą za dodatkową opłatą 15,00 zł netto za 1 zaświadczenie.

W przypadku kursu/szkolenia 2- lub 3-dniowego istnieje możliwość zarezerwowania noclegu za dodatkową opłatą. Opłata obejmuje: nocleg, kolację i śniadanie.

Płatność za kurs/szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu kursu/szkolenia przez BODiE. Bank zobowiązuje się do przekazania nazwiska osoby uczestniczącej w kursie/szkoleniu wraz z informacją o ewentualnej rezerwacji noclegu nie później niż dwa dni przed terminem kursu/szkolenia.

Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu, który znajduje się na końcu oferty oraz na stronie www.bodie.pl. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za szkolenie powiększana jest o kwotę 15,00 zł netto.

Reklamacje

Procedura składania reklamacji oraz Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

 

Polityka ochrony danych osobowych

Informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na stronie internetowej BODiE w zakładce do pobrania: www.bodie.pl/do-pobrania

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Bezpieczny kredyt 2 % oraz warunki wynikające z ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Data: 13.10.2023

Miejsce szkolenia: Lututów

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×