Online
PRAWO

Zbieg egzekucji do rachunku bankowego z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 25.03.2024 r.

Zapisz się
Koordynator szkolenia
Data rozpoczęcia: 19.07.2024 09:00
Data zakończenia: 19.07.2024 12:00
Cena: 299.00 netto zł/os.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do pracowników banku zajmujących się realizacją zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych.

Wymagania

Brak wymagań wstępnych.

Cel

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił m.in.:
1) określić przesłanki wystąpienia zbiegu egzekucji do rachunku,
2) zastosować prawidłowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia zbiegu egzekucji do rachunku,
3) rozpoznać mniej typowe rodzaje zbiegów dotyczące rachunku, takie jak zbieg zabezpieczeń do rachunku, zbieg zabezpieczenia i egzekucji,
4) przedsięwziąć prawidłowy sposób postepowania w przypadku wystąpienia zbiegu zabezpieczeń i zbiegu egzekucji oraz zabezpieczenia, uwzględniający zmiany, które wejdą w życie 25.03.2024 r.

Metodyka

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2 x 90 min.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi od każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

Program

1. Rodzaje zbiegów egzekucji do rachunku bankowego
a) zbieg egzekucji komorniczych
b) zbieg egzekucji administracyjnych
c) zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej
d) szczególne rodzaje zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej
2. Zmiany, które weszły w życie od 25.03.2024 r.
a) zbieg zabezpieczeń sądowych
b) zbieg zabezpieczenia sądowego i egzekucji sądowej
c) zbieg zabezpieczenia sądowego i egzekucji administracyjnej
d) zbieg egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia sądowego
3. Przykłady z praktyki bankowej

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Zapisz się na szkolenie
Dane zamawiającego

    Osoba kontaktowa
    Dane uczestników szkolenia